🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Štab 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa svojom 2. proleterskom NOU brigadom, krenuo iz rejona…

Opis: Štab 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa svojom 2. proleterskom NOU brigadom, krenuo iz rejona Kalinovika, preko Pljevalja, u Sandžak, da po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ reorganizuje 3. proletersku (sandžačku) NOU brigadu i tamo nastavi dejstva protiv neprijatelja.
Datum: 12. 9. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 2. proleterska udarna brigada 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Pljevlja 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Kalinovik