🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Između s. Hrkanovaca i s. Trnave (kod Đakova) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao kolonu…

Opis: Između s. Hrkanovaca i s. Trnave (kod Đakova) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao kolonu nemačke 369. legionarske divizije. Poginulo je 14 vojnika i 1 oficir, a zarobljeno 16 vojnika i 1 oficir. Bataljon je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.
Datum: 3. 9. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 369. legionarska divizija (vražja) Diljski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943.