🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U rejonu Kalinovik-Foča-Goražde, po naređenju VŠ NOV i POJ, 27. udarna divizija 3. udarnog…

Opis: U rejonu Kalinovik-Foča-Goražde, po naređenju VŠ NOV i POJ, 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ smenila 5. udarnu diviziju NOVJ upućenu u Sandžak radi priprema za prodor u Srbiju.
Datum: 11. 3. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 5. krajiška udarna divizija NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ Goražde Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kalinovik