🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tnto uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu o…

Opis: Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tnto uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu o osnovnim zadacima, likvidirati četnike; potpuno razoružati italijanske jedinice ili ih pridobiti da se pod našom komandom zajednički bore protiv neprijatelja; stvarati NO odbore i učvrstiti narodnu vlast; vršiti mobilizaciju na celoj teritoriji koja je pod kontrolom naših jedinica. Pored toga, u direktivi je iznet i plan o prenošenju težišta dejstava NOVJ u Srbiju i Makedoniju; saopštava da se upućuje na sektor korpusa 5. udarna divizija NOVJ radi dejstava u Sandžaku, te da se ista privremeno stavlja pod njegovu komandu.
Datum: 9. 10. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Makedonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 5. krajiška udarna divizija NOVJ Josip Broz Tito 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Makedoniji 1943. Narodno oslobodilački odbori Italija u drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu