🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15.…

Opis: Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.
Datum: 2. 10. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 15. majevička udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ Tuzla Doboj Lukavac Prva tuzlanska operacija NOVJ Majevički partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943.