🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na slobodnu teritoriju Žumberka otpočeo napad nemačkih SS motorizovanih divizija -Viking- i…

Opis: Na slobodnu teritoriju Žumberka otpočeo napad nemačkih SS motorizovanih divizija -Viking- i -Herman Gering- iz Karlovca, s. Draganića i Jastrebarskog i delova nemačke SS oklopne divizije -Adolf Hitler- i 162. pešadijske turkestanske divizije iz Novog Mesta i Metlike. Posle trodnevnih borbi kod s. Okića, s. Sv. Jane, s. Pribića, s. Relića i s. Baroni-Sela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, veštim manevrom (sa tek pristiglim ranjenicima iz Slovenije), prebacila se u Turopolje, a zatim, preko r. Kupe, na Kordun. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Brigada je imala 14 mrtvih, 40 ranjenih i 33 nestala.
Datum: 21. 10. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Novo Mesto Karlovac Jastrebarsko 1. SS oklopna divizija Telesna garda Adolfa Hitlera 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Metlika Divizija Herman Gering 5. SS oklopna divizija Viking Borbe u Hrvatskoj 1943. Ranjenici u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu