🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jedinice Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ ponovo zauzele s. Bogetiće i ovladale…

Opis: Jedinice Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ ponovo zauzele s. Bogetiće i ovladale komunikacijom Danilovgrad-Nikšić, koju su branile nemačke i četničke snage. U toj borbi neprijatelj je imao 14 mrtvih i veliki broj ranjenih. Uništen je 1 kamion, a zaplenjeno je nešto oružja i druge opreme. Primorska operativna grupa je imala 2 ranjena borca.
Datum: 18. 3. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Nikšić Danilovgrad Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Crnoj Gori 1944. 2. udarni korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu