🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Otpočele dvodnevne borbe jedinica 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2.…

Opis: Otpočele dvodnevne borbe jedinica 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i delova Lovćenskog i Zetskog NOP odreda protiv jakih snaga nemačke 181. pešadijske divizije (oko 2.000 vojnika) i četnika koje su napale od Danilovgrada ka Nikšiću. Neprijatelj je, uz gubitke od 21 mrtvog i više ranjenih, ovladao komunikacijom Danilovgrad-Nikšić i duž nje uspostavio obezbeđenja u selima: Stubici, Bogetićima, Cerovu, Drenovštici, Bogmilovićima, Ržištu i Zagarču.
Datum: 28. 3. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. crnogorska udarna brigada Nikšić Danilovgrad 181. pešadijska divizija Saradnja četnika sa okupatorom Zetski partizanski odred Komski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1944. Lovćenski partizanski odred 2. udarni korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu