🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na prostoriji sela: Parci-Gradac-Draževina-Beri (na komunikaciji Titograd-Cetinje) delovi 2.…

Opis: Na prostoriji sela: Parci-Gradac-Draževina-Beri (na komunikaciji Titograd-Cetinje) delovi 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, s delovima Lovćenskog NOP odreda napali i razbili četničke i nemačke snage (oko 1000 vojnika) i odbacili ih u Podgoricu (sada: Titograd). Poginulo 26 neprijateljskih vojnika i oficira, a zarobljeno 100 četnika. Gubici jedinica NOV i POJ: 1 mrtav i 10 ranjenih boraca.
Datum: 28. 3. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 6. crnogorska udarna brigada Podgorica Saradnja četnika sa okupatorom Komski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1944. Lovćenski partizanski odred 2. udarni korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu