🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i…

Opis: Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.
Datum: 4. 3. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Dalmacija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) 20. dalmatinska divizija NOVJ Sinj Trogir Drniš 264. pešadijska divizija Borbe u Hrvatskoj 1944. Šibensko-trogirski partizanski odred