🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Po odluci CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju 1. makedonsko-kosovska NOU brigada krenula sa slobodne…

Opis: Po odluci CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju 1. makedonsko-kosovska NOU brigada krenula sa slobodne teritorije Debarca za Poreč i Azot (teritorija pod bugarskom okupacijom) sa zadatkom da se poveže s jedinicama 3. operativne zone NOV i PO Makedonije radi prenošenja težišta dejstava u centralni deo Makedonije. Brigada se sutradan, zbog velike komore koja je otežavala pokret, a posle kraće borbe protiv bugarskih graničnih delova i policije u rejonu s. Plasnice i pl. Kozjaka (kod Kruševa), vratila u Debarca. Zarobila je 2 vojnika, razoružala 4 policajca i zaplenila mitraljez.
Datum: 20. 11. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Makedonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. vojvođanska udarna brigada 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Kruševo Borbe u Makedoniji 1943. Komunistička partija Makedonije Bugarska u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu