🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da odmah…

Opis: Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da odmah ispolji pritisak u pravcu Bihaća i prikupi 19. NO diviziju na sektoru Bruvno - Mazin radi zajedničkog dejstva sa 6. proleterskom divizijom Nikola Tesla
Datum: 6.4. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Dokument izdali: Vrhovni štab NOVJ
Izvor: Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu, DOKUMENTI CK KPJ I VRHOVNOG ŠTABA NOVJ, knjiga 12 - 30. januar - 30. april 1944., tom 2 (strana 446.)
URL: http://znaci.net/zb/4_2_12.pdf#page=446
Oznake: 6. lička proleterska divizija NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Bihać Borbe u Hrvatskoj 1944. Vrhovni štab NOVJ Glavni štab Hrvatske

Vaš pregledač ne podržava PDF. Možete preuzeti fajl radi čitanja.