🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Ukupno fotografija: 4740

Prikazuje fotografije od 551 do 600:


Porušeni most na Morači u Podgorici 1945.

Demonstracije za republiku, protiv povratka kralja i izbegličke vlade, u oslobođenom Beogradu.

Slavka i Nenad Parenta.

Rosa Dimitrijević

Jovanka Nevajdić-Jagodić

Anka Škorić

Porušen Drvar

Porušen Bosanski Petrovac

Vera Blagojević, narodni heroj, u logoru u Šapcu

Cvetko Uzunovski govori na osnivanju 1. makedonske brigade

Rada Nikolić

Radmila Janjić

Leposava Vujović - Laloš

Srbijanka Bukumirović

Nada Velimanović-Janković

Natalija Dugošević

Anđa Ranković

Anđa Ranković

Mira Kačarević

Olga Savić

Stanislava Čvorović

Natalija Nedeljković

Dragica Petrov

Olga Petrov

Milanka Tasić

Nina Stefanović

Milena Lazarević

Angelina Nedeljković-Milosavljević

Radmila Atanacković

Branka Janković-Jovanović

Branka Dimić - Kaća

Vuka Živković

Oficiri bivše Jugoslovenske vojske posle kapitulacije aprila 1941.

Milkica Milovanović

Vera Radosavljević Đokić

Partizani Pašaga Mandžić i Cvijetin Mijatović Majo, u Tuzli 1943.

Cvijetin Mijatović, Rodoljub Čolaković i Stevo Popović, 1943.

Rodoljub Čolaković, Pašaga Mandžić i Milinko Đurašković u oslobođenoj Tuzli, oktobra 1943.

1) Vlado Zečević 2) Sulejman Filipović 3) Rodoljub Čolaković 4) Todor Vujasinović 5) Edvard Kocbek 6) Edvard Kardelj 7) Vladimir Bakarić 8) Raden Golubović

Grupa partizanskih boraca u Bosni. 1) Burać 2) Kurjak 3) Rodoljub Čolaković 4) S. Radović 5) Nikola Popović

Prevoz žita iz Srema u Bosnu, preko Save, za ishranu partizanske vojske, 1943.

Dečji dom u Rujavcu kod Siska

Ustaški logor u Sisku - deca ispred barake.

Rukovodioci narodnooslobodilačkog fronta na Visu, 24. septembra 1944. Stoje: 1) Marko Vujačić 2) Rodoljub Čolaković. Sede: 1) Savo Orović 2) Dr. Ivan Ribar 3) Dušan Kveder

Formiranje 17. majevičke brigade, Simin Han, oktobra 1943.

Ranjeni kuriri iz proleterskih jedinica na oporavku. Trani kod Barija u Italiji, zima 1944/1945.

Akcija žena iz Like 1944/1945. Žene i borci za šivaćim mašinama.

Borci iz štaba 3. sandžačke brigade u Pljevlji, decembra 1944. S leva nadesno: 1) Jagoš Mirković 2) Danilo Knežević

Senka Vučković i Ljubo Vučković u Beranama, jun/jul 1944.

Mitraljeski vod 2. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Bosni, krajem 1942.