🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Ukupno fotografija: 4740

Prikazuje fotografije od 1001 do 1050:


Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Miladin Popović, sekretar OK KPJ za Kosovo i Metohiju sa albanskin partizanima.  

Otvori sliku za opis

Zastava Prve kosovsko-metohiske brigade. 

Otvori sliku za opis

Milan Nedić vrši smotru srednjoškolske omladine na igralištu BSK-a u Beogradu, 20. VI 1943 g. Otkupljeno od Aleksandra Simića iz Beograda.  

Drugarice - članovi Kulturne ekipe Pete divizije. S leva na desno: 1/ Rodić Dušanka 2/ Perović Emilija 3/ Tubin-Markovir Vuka 4/ Tomić Dobrila 5/ Bojanić Mira 6/ Rodić Bosa. 

Milutin Morača, komandant Pete divizije. 

Ilija Materić, politički komesar Pete divizije. 

Otvori sliku za opis

Logor Slano na otoku Pag.

Logor Slano na otoku Pag.

Logor Slano na otoku Pag. 

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Štamparija Slovenije u Vojskom, Slovenačko Primorje. 

Partizanske štamparije u Sloveniji - ciklostilna tehnika Krn, 1943 g.

Štamparije u Sloveniji - ciklostilna tehnika Krn, 1943 g.

Štamparije u Sloveniji - knjigoveznica Glavnog štaba, 1945.

Štamoarije u Sloveniji. Knjigovežnica tehnike Glavnog štaba, 1945.

Deseta ljubljanska brigada u maršu kroz Črnomelj, januara 1945. Fotografija iz Muzeja narodne osloboditve Slovenije, Ljubljana.

Kolona boraca Austrijskog bataljona,koji je 1945 g. prišao NOB-u.

Komandant XV divizije Milan Tomović i načelnik Glavnog štaba, potpukovnik Mile Kilibarda na položaju kod Občine, 1945 g. u Sloveniji.

Otvori sliku za opis