🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Ukupno fotografija: 4740

Prikazuje fotografije od 3951 do 4000:


Begović Čamil borac 4. crnogorske proleterske brigade sa drugom, oktobra 1944.

Grupa boraca 4. crnogorske proleterske brigade u oslobođenom Bijelom Polju decembra 1943.

Borci 3. Čete 3. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Livnu 1942.

Grupa boraca 3. čete 5. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Trsteniku 1944.

Danica Leković - Dragović borac 5. batajona 4. crnogorske proleterske brigade, 7.02. 1945.

Izviđačka grupa 5. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Vrbi kod Kraljeva 1944.

Borci 1. ćete 2. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Beranama marta 1944. S leva na desno: Kljajić Jakov Jovančević Miodrag Dragović Rosa Jakšić Marinko.

Štab 4. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Kraljevu 1944.

Spasoje Boban Boća Brajović i Nikola Jelušić u Sajkovićima januara 1943.

Dobrivoje Pavlović, maturant, rođen 1922. u Mojsinju kod Čačka; organizator pokreta otpora za srez Ljubički; uhvatili ga čenici i predali Nemcima, koji su ga odveli u Banjički logor, gde je streljan 7. januara 1943.   

Živana Borišić, domaćica, rođena 1922. u selu Trbušanima kod Čačka; član SKOJ- aj radila u pozadini za NOP; steljana je od četnika u Trbušanima u noći između 6. i 7. decembra 1941.

Na slici s leva na desno: Leon (Lav Rupaik), general bivše jugoslovenske vojske; saradnik italijanskog i nemačkog okupatora; pobegao iz Ljubljane u inostranstvo početkom maja 1945; predat od zapadnih saveznika vlastima Jugoslavije. Na javnom sudskom proce

Duplikat: http://znaci.net/damjan/izvor.php?br=16251&vrsta=3

Milivoje Minja Đilas, student agroaomije, rođea 1914. u Pobušću kod Kolašina; bio politički komesar Takovskog bataljoaa Čačanskog NOP odreda Dr Dragiša Mišović", zarobljen kod Užica od četnika i predat Nemcima. 

Milutin Stojić, zemljoradnik, rođen 1903. u Banjici kod Čačka; član Sreskog komiteta KPJ za srez trnavski; organizator ustanka u selima trnavskog sreza; komandir Prve trnavske čete: politički komesar Trnavskog bataljoaa Čačanskog NOP odreda Dr. Dragiša Mi

Momčilo Mole Radosavljević, komandant Čačanskog odreda.

Predarag Jevrić Škepo, jedan od organizatora ustanka u čačanskom kraju.  

Ružica Ruža Stanišić, student agronomije, rođena 1921. u Čačku} Član KPJ; pozadinski radnik; uhvatila je policija i oterala u Banjički logor, gde je streljana 7. juna 1943. zajedno sa bratom Miloradom Stanišićem.

Vadimir Miša Lazić, student arhitekture, rođen 1920. u Gornjem Milanovcu; sekretar sreskog komiteta SKOJ-a za srez takovski; član Okružnog komiteta SKOJ-a za Čačak; Član Sreskog komiteta KPJ za srez takovski; zameaik političkog komesara Takovskog bataljon

Milomir Milosavljević, organizator ustanka 1941. u Dragačevu; bio je prvo komandir, pa politički komesar 1. čete Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda. Uhvaćen od četnika i ubijen 1942. 

Srećko Nikolič, kamenorezac - zidar, rođen 1909. u Donjoj Trepči kod Čačka; član KPJ; zamenik komandira Treće čete Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr.Dragiša Mišović", a od oktobra 1941. komandir partizanske tenkovske čete; ubili ga četnici

Radomir Rade Prelič, poštanski činovaik, rođen 1907. u Guči (Dragačevo); u septembra, oktobru i novembru 1941. bio je komandant partizanske Komande mesta u Guči; zaklali ga četnici na Vencu u selu Lisi kod Ivanjice u noći između 24., i 25. novem   

Radiša Poštić, diplomirani inženjer šumarstva, rođen 1913. u Mrčajevcima kod Čačka; član KPJ; jedan od orgaaizatora ustanka u Ijubićkom sreza; među prvima stupio u Čačanski NOP odred Dr. Dragiša Mišović"; poginuo kao zamenik komandanta Čačanskog NOP

Vidosav Kolakvić, studeat prava, rođjen 1920. u selu Vrnčanima; živeo u Trbušanima kod Čačka; bio je sekretar sreskog komiteta KPJ za srez ljubićki; sekretar Okružaog komiteta SKOJ-a za Čačak; borac Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr. Dragiša Miš

Mladen Mlađo Prelić, trgovac, rođen 1903. u Guči; predsednik Sreskog NO za srez dragačevski u Guči; zaklan od četnika u Guči 20. jula 1943.

Milutin Mićo Đurić, učenik gimnazije; rođen 1923. u Mojsinju kod Čačka; član SKOJ-a; borac Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr. Dragiša Mišović"; poginuo u borbi protiv žandarma 9. septembra 1941. godine u Mojsinju.

Momčilo Momo Vilimanović, student prava rođen 1914, u selu Atenici; živeo u Čačku, učestvovao u pripremi ustanka 1941; sekretar Gradskog NOO u oslobođenom Čačku oktobra i novembra 1941; član Okružnog komiteta KPJ za Čačak; uhvatili ga nedićevci 27. februa

Stoja Tošić, diplomirani pravnik; rođena 1917. u Čačku; član KPJ; radila u partizanskoj komadi mesta u Čačku oktobra i novembra 1941.

Đorđe Đoko Milovanović, organizator ustanka u čačanskom kraju; prvi komandant artiljerije Čačanskog NOP odreda na opsednutom Kraljevu.

Vojislav Vojo Pajić, stolar, rođen 1899. u selu Virovu; živeo u Čačku; član Sreskog komiteta KPJ; organizator ustanka u dragačevskom srezu; bio je zamenik političkog komesara Dragačevske čete Čačanskog NOP odreda Dr Dragiša Mišović.

Radmila Lala Ivković

Branka Jovanović, bolničarka u II bataljonu četvrte brigade Srpske divizije KNOJ-a.

S leva na desno: Krinka Tomanić, domaćica, rođena 1922. u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca. 1941. stupila je u Pošešku četu Užičkog NOP odreda Dimitrije Tucović", a u Drugoj proleterskoj brigadi bila je bolničarka u Prvoj požeškoj četi Čačanskog bata

Slavomir Stefanović, zemljoradnik, rođen 1906. u Jezdini kod Čačka; borac Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda; uhvaćen od četnika i predat Nemcima, koji su ga streljali 22.decembra 1941. u Čačku.

Otvori sliku za opis

Stojanka Teodorović, profesor, rođena 1914. u Obrovcu u Bačkoj. Po završetku umetničke škole u Beogradu dolazi 1936 u Gornji Milanovac za. nastavnika likovnog vaspitanja u Gimnaziju. Kao član KPJ uzela ,je aktivno učešće u pripremama ustanka 1941, u takov

Faksimil prve strane vojničke knjižice Ratka Mitrovića, iz Čačka, koji je stupio u Đački eskadron konjičke škole u Zemunu 15. oktobra 1935. Kao član Okružnog komiteta KPJ jedan je od najistaknutijih organizatora ustanka 1941. u čačanskom okrugu; bio je po

Elijas Almozino Guta, svršeni maturant, rođen 1923. u Beogradu gde je završio Prvu mušku gimanziju. Kao skojevac učestvovao je u paljenju nemačkih kamiona jula 1941. u Beogradu. Krajem jula izbegao je iz Beograda (bio je po narodnosti Jevrejia) i stupio u

Sredoje Kovačević, činovnik, rođen 1920. u Ljubiću kod Čačka; član KPJ; borac ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr Dragiša Mišović"; uhvaćen od nedićevaca i predat Nemcima, koji su ga streljali 13. decembra 1941. u Čačku.

Ranko Šutić. učenik gimnazije, rođen 1922. u Trnnvi kod Čačka; član KPJ; borac Trnavskog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr Dragiša Mišović"; uhvaćen od četnika i predat Nemcima, koji su ga streljali 23. decembra 1941. u Čačku.

Simon Simo Saraga, stolarski radnik, rođen 1900. u Ivanskom kod Bjelovara, živeo i radio u Čačku; predratni član KPJ; organizator ustanka u čačanskom. kraju; politički komesar čete u Ljubićkom bataljonu; politički komesar Gradske partizanske milicije u Ča

Dragiša Pajović, student medicine, rođen 1919. u selu Kaoni kod Čačka; kao član KPJ jedan je od organizatora ustanka u Dragačevu; bio je rukovodilac sanitetske službe u Dragačevskom bataljonu Čačanskog NOP odreda Dr Dragiša Mišović"; zatim je bio pom

Dragana Todorović, učenica gimanzije; rodoena 1924. u Beogradu, živela u Čačku; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr Dragiša Mišović"; streljali je četnici kao teškog ranjenika 5. decembra 1941. u selu Rajcu kod Čačka.

Dr. Momčilo Katanić, lekar, rođen 1912. u Rekovcu, živeo u Gornjem Milanovcu i Čačku; učestvovao u pripremama ustanka u čačanskom kraju; bio je član Štaba Čačanskog NOP odreda Dr Dragiša Mišović u kome je rukovodio sanitetskom. služtbom; uhvaćen je od Nem

Sredoje Markićević iz Dragačeva, kapetan bivše jugoslovenske vojske, bio je načelnik štaba čačanskog NOP odreda Dr Dragiša Mišović"; uhvaćen od četnika i predat Nemcima koji su ga oterali u Banjički logor gde je streljan.  

Milenko Nikšić, trgovac, rođen 1897. u Milićevcima, živeo u Ljubiću kod Čačka: predratni član KPJ: jedan od organizatora ustanka u čačanskom kraju; komandir Prve ljubićke čete, a zatim Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr Dragiša Mišović u oktobru

Ljubiša Nedić, zemljoradnik, rođen 1909. u Trbušanima kod Čačka; član KPJ; komandir l. čete Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda; ubili ga žandarmi 6. avgusta 1941. u Trbušanima.

Milutin Krdžić - Ban, zemljoradnik, rođen 1909. u Gornjoj Gorevnici kod Čačka; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda; uhvatili ga ,etaici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 19.02.1943.

Milorad Madžarević, radnik, rođeu 1905. - u Slatini kod Čačka; Član KPJ; bio je politički komesar 3. čete Trnavskog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr. Dragiša Mišović"; zarobljen od četnika i ubijen u selu Zablaću posle sadističkog mučenja 8. decembr

Radojica Radosavljević, obućarski radnik, rođen 1911. u selu Donjoj Trepči, živeo u Čačku; kao član Okružnog komiteta KPJ za Čačak; uhvaćen u Nevadama kod Gornjeg Milanovca za vreme održavanja sastanka Sreskog komiteta KPJ za srez takovski, i predat Nemci