🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 9. 11. 1941. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

9. 11. 1941 U neposrednoj blizini Višegrada četnici opljačkali i spalili desetak muslimanskih sela.

9. 11. 1941 Jedna četa NOP odreda -Zvijezda- izvršila prepad na aerodrom Rajlovac (kod Sarajeva). 

9. 11. 1941 Tri čete 2. bataljona Komande NOP odreda za Kordun i Baniju napale i razoružale posadu žand. st. Johovica (kod Cazina). Zaplenjeno 7 pušaka.

9. 11. 1941 U rejonu ž. st. Stube (kod Nikšića) delovi Kočansko-miločanskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali iz zasede izviđačku grupu od 60 italijanskih vojnika i 13 zelenaša. Poginula su i ranjena 33 a zarobljena 2 neprijateljska vojnika, dok su partizani imali 2 ranjena. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza i nekoliko pušaka s municijom.

9. 11. 1941 U Tifranskoj klisuri partizani porušili put Berane (sada: Ivangrad) - Bijelo Polje.

9. 11. 1941 U Mojkovcu formirani Opštinski NO odbor i Komanda mesta.

9. 11. 1941 Prva partizanska četa 1. kordunaškog bataljona napala domobransku stražu na ž. st. Skakavac (kod Karlovca), zarobila 12 domobrana i zaplenila 17 pušaka.

9. 11. 1941 U Splitu udarna grupa bacila tri bombe na italijansku vojnu muziku i ranila 24 vojnika. Italijanski okupator je toga dana uhapsio 143 građanina.

9. 11. 1941 Na Lebanskom kršu Jablanički i deo Topličkog NOP odreda odbili napad oko 400 nemačkih vojnika i povratila ih u Leskovac.

9. 11. 1941 Na Crnokosi delovi Užičkog NOP odreda napali četnike, zauzeli Kosjeriće i s. Ražanu i odbacili četnike ka Ravnoj gori.

9. 11. 1941 Četnici Koste Pećanca upali u Rašku te 18 boraca Kopaoničkog NOP odreda razoružali i uhapsili i 1 borca ubili.

9. 11. 1941 U Bečeju, u sukobu sa mađarskom policijom, poginula dva člana SK KPJ za Bečej.

Fotografije

Povezane odrednice

Napad četnika na Užice 1941. Cankarjev bataljon Saradnja partizana i četnika 1941. Nemački zločini u Jugoslaviji Kosta Pećanac Bijelo Polje Nikšićki partizanski odred Užice Ustanak u Sloveniji 1941. Ustanak u Srbiji 1941. Toplica u oslobodilačkom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Mojkovac Vladimir Popović Zelenaši Cazin Franz Böhme Ustanak u NDH Sarajevo Komunistička partija Slovenije Diverzije u oslobodilačkom ratu Derventa Ustanak u Dalmaciji 1941. Lebane Streljanja u oslobodilačkom ratu Rade Končar Italija u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Bileća Ustanak u Hrvatskoj 1941. Partizanski odred Zvijezda SKOJ Narodno oslobodilački odbori Toplički partizanski odred Mađarski zločini u Jugoslaviji Vodice Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Labud Pejović Bačka Topola Kozara u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Karlovac Kopaonički partizanski odred Ustanak u Hercegovini 1941. Vermaht u Jugoslaviji Sveštenici u ratu Berane Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Četnici u ustanku Čačak Skoplje Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Borbe za Čačak 1941. Trebinje Četnički zločini Kalinovik Mađarska u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Operacija Mačva Split Nikšić Leskovac Žene u ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Foča Beograd Pale Kalinovički partizanski odred Zagreb Bečej Priprema ustanka u Makedoniji 1941.