🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 9. 11. 1941. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

9. 11. 1941 U neposrednoj blizini Višegrada četnici opljačkali i spalili desetak muslimanskih sela.

9. 11. 1941 Jedna četa NOP odreda -Zvijezda- izvršila prepad na aerodrom Rajlovac (kod Sarajeva). 

9. 11. 1941 Tri čete 2. bataljona Komande NOP odreda za Kordun i Baniju napale i razoružale posadu žand. st. Johovica (kod Cazina). Zaplenjeno 7 pušaka.

9. 11. 1941 U rejonu ž. st. Stube (kod Nikšića) delovi Kočansko-miločanskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali iz zasede izviđačku grupu od 60 italijanskih vojnika i 13 zelenaša. Poginula su i ranjena 33 a zarobljena 2 neprijateljska vojnika, dok su partizani imali 2 ranjena. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza i nekoliko pušaka s municijom.

9. 11. 1941 U Tifranskoj klisuri partizani porušili put Berane (sada: Ivangrad) - Bijelo Polje.

9. 11. 1941 U Mojkovcu formirani Opštinski NO odbor i Komanda mesta.

9. 11. 1941 Prva partizanska četa 1. kordunaškog bataljona napala domobransku stražu na ž. st. Skakavac (kod Karlovca), zarobila 12 domobrana i zaplenila 17 pušaka.

9. 11. 1941 U Splitu udarna grupa bacila tri bombe na italijansku vojnu muziku i ranila 24 vojnika. Italijanski okupator je toga dana uhapsio 143 građanina.

9. 11. 1941 Na Lebanskom kršu Jablanički i deo Topličkog NOP odreda odbili napad oko 400 nemačkih vojnika i povratila ih u Leskovac.

9. 11. 1941 Na Crnokosi delovi Užičkog NOP odreda napali četnike, zauzeli Kosjeriće i s. Ražanu i odbacili četnike ka Ravnoj gori.

9. 11. 1941 Četnici Koste Pećanca upali u Rašku te 18 boraca Kopaoničkog NOP odreda razoružali i uhapsili i 1 borca ubili.

9. 11. 1941 U Bečeju, u sukobu sa mađarskom policijom, poginula dva člana SK KPJ za Bečej.

Fotografije

Povezane odrednice

Partizanski odred Zvijezda Kopaonički partizanski odred Užice Franz Böhme Kalinovik Zelenaši Ustanak u Srbiji 1941. Napad četnika na Užice 1941. Sveštenici u ratu Nikšić Vodice Sarajevo Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Crnoj Gori 1941. Italija u drugom svetskom ratu Vladimir Popović Vermaht u Jugoslaviji Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Lebane Nikšićki partizanski odred Derventa Komunistička partija Hrvatske Čačak Operacija Mačva Berane Beograd Ustanak u Sloveniji 1941. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Ustanak u Dalmaciji 1941. Skoplje Diverzije u oslobodilačkom ratu Bileća Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Trebinje Kalinovički partizanski odred Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Bijelo Polje Saradnja partizana i četnika 1941. Komunistička partija Slovenije Četnički zločini Toplički partizanski odred Cazin Leskovac Ustanak u Hercegovini 1941. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Zasede u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Dragoljub Draža Mihailović Bačka Topola Pale Cankarjev bataljon Foča Toplica u oslobodilačkom ratu Zagreb Četnici u ustanku Kosta Pećanac Rade Končar SKOJ Kozara u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Mojkovac Karlovac Pljačka u ratu Split Labud Pejović Ustanak u NDH Borbe za Čačak 1941. Mađarski zločini u Jugoslaviji Mađarska u drugom svetskom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Bečej