🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. dalmatinski udarni bataljon

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naredba br. 8 štaba Četvrte operativne zone od 18 lipnja 1942 god. o formiranju Prvog dalmatinskog udarnog bataljona

Naređenje štaba Četvrte operativne zone od 18 lipnja 1942 god. štabu Prvog dalmatinskog udarnog bataljona o najvažnijim zadacima bataljona

Naredba br. 8 Štaba Četvrte operativne zone od 18. lipnja 1942. o formiranju Prvog dalmatinskog udarnog bataljona

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18. lipnja 1942. Štabu Prvog dalmatinskog udarnog bataljona o najvažnijim zadacima bataljona

Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 22. lipnja 1942. Štabu Prvog dalmatinskog udarnog bataljona o formiranju bataljona od Mosorske i Rogozničke čete

Izvještaj Komande Dinarske čete od 1. srpnja 1942. Štabu 1. dalmatinskog udarnog bataljona o radu čete i o političkom stanju u Kosovskoj dolini

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 10. srpnja 1942. komandantu 1. dalmatinskog udarnog bataljona da uputi dvije čete na Vještića Goru zbog koncentracije i prodiranja neprijatelja na ovom pravcu

Izvještaj Štaba Dinarske čete od 11. jula 1942. Štabu 1. dalmatinskog udarnog bataljona o radu Cete i o političkom stanju u Kosovskoj dolini

Izvještaj Štaba 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 12. jula 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda o napadu na talijanske jedinice između Gornjih Peulja i Grkovaca

Izvještaj Štaba 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 12. srpnja 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda o napadu na talijanske jedinice između Gornjih Peulja i Grkovaca

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 1. kolovoza 1942. o napadu Prvog dalmatinskog udarnog bataljona na talijansku autokolonu kod Bilog Briga

Izvod iz lista »Partizanski borac«, glasila NOP odreda za srednju Dalmaciju od 8. kolovoza 1942. o pogibiji komandanta 1. dalmatinskog udarnog bataljona Ante Jonića

Izvještaj komandanta 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 23. avgusta 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o radu partizanskog punkta na Vještića gori

Izvještaj komandanta 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 23. kolovoza 1942. Štabu 4. operativne zone o radu partizanskog punkta na Vještica gori

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Sinj Omiš Štampa u ratu Srednjodalmatinski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe za Livno 1942. Streljanja u oslobodilačkom ratu Drniš Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Knin Italija u drugom svetskom ratu Livno Dinarski partizanski odred Svilajski partizanski odred