🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. inžinjerijska brigada Vrhovnog štaba NOV i POJ

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Josip Broz Tito Centralni komitet KPJ 8. dalmatinski korpus NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Prateći bataljon Vrhovnog štaba Glavni štab Hrvatske Završne operacije u Jugoslaviji 9. dalmatinska divizija NOVJ Desant na Drvar Borbe u Hrvatskoj 1944. 9. slovenski korpus NOVJ Drvar Bosanski Petrovac Politički komesari u NOR-u