🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. inžinjerijska brigada Vrhovnog štaba NOV i POJ

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Desant na Drvar 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Drvar 9. slovenski korpus NOVJ Politički komesari u NOR-u Glavni štab Hrvatske Bosanski Petrovac Borbe u Hrvatskoj 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Josip Broz Tito 8. dalmatinski korpus NOVJ Prateći bataljon Vrhovnog štaba Centralni komitet KPJ