🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. inžinjerijska brigada Vrhovnog štaba NOV i POJ

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Završne operacije u Jugoslaviji 9. slovenski korpus NOVJ Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Prateći bataljon Vrhovnog štaba Drvar Bosanski Petrovac 9. dalmatinska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske 8. dalmatinski korpus NOVJ Desant na Drvar Centralni komitet KPJ 1. proleterska divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ