🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. inžinjerijska brigada Vrhovnog štaba NOV i POJ

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Josip Broz Tito 1. proleterska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Prateći bataljon Vrhovnog štaba 9. dalmatinska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Desant na Drvar Bosanski Petrovac 6. lička proleterska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Politički komesari u NOR-u Drvar Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Glavni štab Hrvatske 9. slovenski korpus NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ