🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. inžinjerijska brigada Vrhovnog štaba NOV i POJ

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bosanski Petrovac Prateći bataljon Vrhovnog štaba Borbe u Hrvatskoj 1944. 8. dalmatinski korpus NOVJ Politički komesari u NOR-u 6. lička proleterska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Završne operacije u Jugoslaviji 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vrhovni štab NOVJ Drvar 9. slovenski korpus NOVJ Josip Broz Tito Desant na Drvar 9. dalmatinska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ