🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. istarska brigada Vladimir Gortan

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

24. 9. 1943 U Istri, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. istarska brigada -Vladimir Gortan-.

1. 4. 1944 Na pl. Učki, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formirana 1. istarska brigada -Vladimir Gortan-.

5. 4. 1944 U s. Lupoglavu 1. istarska brigada -Vladimir Gortan- razbila 120 italijanskih fašista i 20 karabinijera.

9. 4. 1944 Na pruzi Sapjane - s. Mučići minerska grupa 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila lokomotivu i 3 vagona.

14. 4. 1944 Kod s. Šapjana (na pruzi Trst-Rijeka) minerska grupa 1. bataljona 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila nemački voz.

15. 4. 1944 Na pruzi s. Sapjane - s. Matulje jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništile 2 lokomotive i 21 vagon.

17. 4. 1944 Na pruzi kod s. Jurdana (blizu Rijeke) minerska grupa 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila lokomotivu i 2 vagona.

22. 4. 1944 Na pruzi između Rijeke i s. Matulja minerski vod 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništio lokomotivu i 2 vagona.

25. 4. 1944 Kod s. Sapjana (na putu Trst-Rijeka) 1. istarska brigada -Vladimir Gortan- uništila 4 kamiona i 1 autobus s nemačkim vojnicima.

22. 5. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- spalile ž. st. Rakitovac (kod Buzeta, u Istri) i u neposrednoj blizini porušile prugu.

30. 5. 1944 Kod s. Klane (blizu Rijeke) 1. udarni bataljon 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- zapalio tri nemačka kamiona.

11. 6. 1944 Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Gračišće i s. Pićan (kod Pazina), koja su branili italijanski fašisti i karabinijeri.

13. 6. 1944 Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Šumberg i s. Sv. Nedelju (kod Labina) koja su branili italijanski fašisti.

30. 6. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- zauzele s. Gradinje (kod Buzeta) koje su branili italijanski fašisti i karabinijeri.

29. 8. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, na području Istre i Gorskog kotara, od 1. istarske brigade -Vladimir Gortan-, 2. i 3. istarske brigade, formirana 43. divizija 11. korpusa NOVJ.

14. 9. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan 43. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na s. Klanu (kod Rijeke), gde se branilo oko 350 nemačkih vojnika i slovenačkih domobrana.

Fotografije

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Istri 1945. Borbe u Hrvatskoj 1944. Slovensko domobranstvo Istra u oslobodilačkom ratu Pazin 43. istarska divizija NOVJ Operacija Istra 2. istarska brigada 11. hrvatski korpus NOVJ Buzet Borbe u Istri 1943. Rijeka Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Labin Diverzije u oslobodilačkom ratu Trst Borbe u Hrvatskoj 1945. 3. istarska brigada Borbe u Hrvatskoj 1943.