🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

11. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

11. 9. 1944 U Manđeloskim vinogradima (na južnim padinama Fruške gore), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od Jurišnog bataljona Štaba Sremske operativne zone i od Pratećeg bataljona, Mornaričke čete i Protivtenkovske baterije Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu formirana 11. vojvođanska NOU brigada.

14. 9. 1944 Glavnina Jurišnog bataljona 11. vojvođanske NOU brigade porušila most na putu između s. Kamenice (kod Petrovaradina) i Iriškog venca, a zatim iz zasede napala na oko 50 neprijateljskih vojnika koji su došli da izvrše opravku toga mosta. Poginulo je 45 neprijateljskih vojnika. Plen: 3 p. mitraljeza i 40 pušaka.

17. 9. 1944 Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu izdao zapovest 6, 7, 8, 9, 10. i 11. vojvođanskoj NOU brigadi da ruše komunikacije kojima se povlače nemačke trupe.

19. 9. 1944 Jurišni bataljon 11. vojvođanske NOU brigade ponovo napao posadu velikog bunkera kod s. Pavlovaca i preduzeo rušenje pruge ka Rumi. Poginulo je 19 neprijateljskih vojnika a razrušeno je oko 1500 metara pruge. Bunker i ž. st. Pavlovci neprijatelj je konačno napustio tek krajem sledeće noći, posle obnovljenih borbi.

24. 9. 1944 Između Srem. Mitrovice i Rume delovi Jurišnog bataljona 11. vojvođanske NOU brigade razrušili 500 metara pruge.

29. 9. 1944 Jedinice 7. i 11. vojvođanske NOU brigade otpočele napad na nemačku i ustašku posadu u Iloku i s. Šarengradu. U toku dana zauzele su s. Šarengrad a u Iloku su posadu blokirale u glavnoj tvrđavi.

29. 9. 1944 Na r. Dunavu (između s. Neština i Iloka) grupa mornara iz Mornaričke čete 11. vojvođanske NOU brigade izvršila vatreni prepad na brzi borbeni čamac koji je pratio transport od jednog broda i nekoliko šlepova. Borbeni čamac oštećen nasukao se na obalu, a njegova posada je imala 4 ranjena mornara.

30. 9. 1944 Jedinice 7. i 11. vojvođanske NOU brigade usleđ intervencije nadmoćnih neprijateljskih snaga iz Šida i s. Erdevika i zbog prebacivanja mađarskih jedinica preko Dunava u rejon između s. Šarengrada i Iloka, u 16 časova prekinule borbu sa blokiranim neprijateljem u glavnoj tvrđavi u Iloku. Brigade su se povukle s plenom natovarenim na oko 170 kola. One su neprijatelju nanele gubitke od 127 poginulih i 65 zarobljenih vojnika i zaplenile, pored ostalog, 1 mitraljez, 250 pušaka i oko 7000 metaka.

6. 10. 1944 Između s. Beočina i s. Neština (kod Iloka) delovi Mornaričke čete 11. vojvođanske NOU brigade vatrom iz protivoklopnih oruđa i mitraljeza napali brod -Bratislavu- sa 7 šlepova. Brod je lakše oštećen a jedan šlep je zapaljen.

11. 10. 1944 Između s. Čerevića i s. Suseka (kod Iloka) delovi Mornaričke čete 11. vojvođanske NOU brigade vatrom iz protivoklopnih oruđa i mitraljeza napali nemački brod -Kazan- koji je vukao nekoliko šlepova. Brod i šlepovi su oštećeni a zadnji šlep je i zapaljen.

14. 10. 1944 Između s. Beočina i s. Neština (kod Iloka) delovi Mornaričke čete 11. vojvođanske NOU brigade vatrom iz protivoklopnih oruđa teško oštetili brod NDH -Zagreb-.

15. 10. 1944 Kod s. Neština (blizu Iloka) delovi Mornaričke čete 11. vojvođanske NOU brigade vatrom iz protivoklopnih oruđa teško oštetili nemački remorker, te se ovaj nasukao na levoj obali kod s. Čiba (sada: Čelarevo). Istovremeno je iz protivoklopnih topova oštećen mađarski bunker na levoj obali r. Dunava.

23. 10. 1944 Jurišni bataljon 11. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo 1. bataljona 9. vojvođanske NOU brigade, napao nemačku kolonu jačine oko 200 vojnika koja je pokušala da se probije od s. V. Radinaca ka s. Čalmi (kod Srem. Mitrovice). Neprijatelju su naneti osetni gubici: samo jedan deo je uspeo da se probije ka s. Čalmi.

25. 10. 1944 Između Srem. Mitrovice i s. Ležimira delovi 11. vojvođanske NOU brigade iz zasede napali dve nemačke kolone i ubili oko 130 vojnika. Zaplenjena je veća količina naoružanja, municije i drugog ratnog materijala.

2. 4. 1945 Rasformirana 11. vojvođanska NOU brigada a njeno ljudstvo raspoređeno u ostale jedinice 36, udarne divizije JA.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mađarska u drugom svetskom ratu Sremska Kamenica Diverzije u oslobodilačkom ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ Mornarica NOVJ Borbe u Srbiji 1945. Zasede u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Ruma Borbe na Jadranu 1944. 10. vojvođanska udarna brigada Petrovaradin Završne operacije u Jugoslaviji 9. vojvođanska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Šid Ilok Bitka za Srbiju Borbe u Sremu 1943. Glavni štab Vojvodine Sremska Mitrovica