🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

12. armija Vermahta

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 18. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti 2. i 12. armije posle potpisivanja kapitulacije na teritoriji Jugoslavije

Naređenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. Komandi 50. armijskog korpusa za preuzimanje komande nad okupiranom jugoslovenskom teritorijom na području Makedonije

Obaveštenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. bugarskom Generalštabu o Hitlerovoj odluci da bugarske trupe mogu okupirati Makedoniju, o načinu snabdevanja, ratnom plenu i zarobljenicima

Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 21. aprila 1941. o aktivnosti 2. i 12. armije na okupiranoj teritoriji Jugoslavije

Obaveštenje Operativnog odeljenja Komande 12. armije od 28. aprila 1941. nemačkom vojnom izaslaniku u Sofiji o Hitlerovoj odluci da nemačke jedinice napuste područje Jugoslavije koje će posesti bugarske jedinice

Izveštaj Komande 2. armije od 7. maja 1941. Generalštabu kopnene vojske o dislokaciji potčinjenih jedinica i transportovanju jedinica 12. armije preko teritorije 2. armije

Izveštaj 73. pešadijske divizije od 15. juna 1941. Komandi 12. armije o odnosima sa Bugarima i Italijanima u okupiranoj Jugoslaviji

Zapovest Komande 2. armije od 15. juna 1941. potčinjenim jedinicama da svoja operativna područja predaju jedinicama Više Komande 65 za naročitu upotrebu i o angažovanju armije na drugom području  

Izveštaj ikomandanta 12. armije iz druge polovine novembra 1941. Generalštabu kopnene'vojske o vojno-političkoj situaciji i merama za sprečavanje razvoja ustanka u Srbiji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Aprilski rat Avijacija u oslobodilačkom ratu Grčka u drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Vrhovna komanda Vermahta Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Rumunija u drugom svetskom ratu Adolf Hitler Zarobljenici u ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Beograd Vojni puč 27. marta Bugarska u drugom svetskom ratu