🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

12. makedonska brigada (skopska)

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

30. 9. 1944 Dvanaesta makedonska brigada 42. divizije NOVJ napala i razbila nemačku posadu na ž. st. Dračevo (na pruzi Skoplje - Titov Veles) i na 32 mesta minirala prugu severno i južno od nje.

7. 10. 1944 Na pruzi Skoplje-Veles (sada: Titov Veles) 12. makedonska brigada 42. divizije NOVJ napala nemačku posadu na ž. st. Zelenikovo, uništila 2 vagona s materijalom i porušila oko 2 km pruge.

12. 10. 1944 Kod s. Zelenikova (na pruzi Skoplje - Titov Veles) delovi 12. makedonske brigade 42. divizije NOVJ porušili železnički most.

13. 10. 1944 U rejonu s. G. Solno - s. Govrlevo (kod Skoplja) oko 500-600 balista iznenada napalo 12. makedonsku brigadu 42. divizije NOVJ. Posle petočasovne borbe ona ih je odbacila, nanevši im gubitke od 3 mrtva i 3 ranjena, i održala posednute položaje uz gubitke od 3 mrtva i 2 ranjena borca.

16. 10. 1944 Na desnoj obali r. Treske 12. makedonska brigada 42. divizije NOVJ napala baliste i odbacila ih preko reke, očistivši teren između s. Grčeca, s. Krušopeka i s. Nereza. Brigada je imala 1 mrtvog i 4 ranjena borca, a ubila je i ranila oko 10 balista.

24. 10. 1944 Dvanaesta makedonska brigada 42. divizije NOVJ, posle jednočasovne borbe protiv balista, zauzela s. Grčac i s. Krušopek (kod Skoplja), ali se sutradan, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga povukla u rejon s. Dolno Solno - man. Sv. Tripun. Brigada je imala 5 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

12. 11. 1944 Izvršujući zadatak u vezi sa oslobođenjem Skoplja, 12. makedonska brigada 42. divizije NOVJ ovladala bunkerom kod Krstovara, a delom snaga izvršila napad na s. Grčec i s. Krušopek. Potom je produžila napad u pravcu bolnice i železničke stanice u Skoplju, a delom snaga se kod Grčeca i Krušopeka obezbeđivala sa pravca Tetova.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Veles Josip Broz Tito Bali Kombetar Borbe u Makedoniji 1944. Glavni štab Makedonije Prilep Bolnice u oslobodilačkom ratu Skoplje Tetovo Bitola Gevgelija 42. makedonska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Ohrid