🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

14. italijanski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj komande Kr. karabinijera 14. armijskog korpusa od 16. jula 1941. o događajima u Crnoj Gori od 13. do 16. jula 1941. godine

Direktiva Više komande oružanih snaga Albanije od 17. jula 1941. komandantu 14. armijskog korpusa za upotrebu i dejstvo jedinica u Crnoj Gori

Uputstvo Komande 14. armijskog korpusa od 21. jula 1941. potčinjenim komandama o načinu upotrebe jedinica u akcijama čišćenja crnogorskih ustanika

Naređenje generala Pircija Birolija od 23. jula 1941. komandantu 14. armijskog korpusa o zadacima združenih jedinica u ope racijama za ugušivanje ustanka u Crnoj Gori

Dnevni izveštaj Komande pešadijske divizije „Taro od 26. jula 1941. Komandi 14. armijskog korpusa o operativnoj delatnosti jedinica i pokretima ustanika u Crnoj Gori

Naređenje Komande 14. armijskog korpusa od 17. avgusta 1941. potčinjenim komandama za obezbeđenje auto-kolona na crnogorskim putevima

Uputstvo komandanta 14. armijskog korpusa od 20. avgusta 1941. potčinjenim komandama o obezbeđenju auto-kolone od zaseda ustanika

Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 11 maja 1943 god. da trupe italijanskog Šestog armijskog korpusa sadejstvuju sa jedinicama Četrnaestog armijskog korpusa u operacijama protiv jedinica NOV u Crnoj Gori

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 13 maja 1943 god. Vrhovnoj komandi italijanske vojske o stavljanju dijelova Šestog armijskog korpusa pod komandu Četrnaestog armijskog korpusa

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 13 maja 1943 god. o organizovanom sadejstvu između trupa Šestog i Četrnaestog armijskog korpusa

Zapisnik sa sastanka komandanta 1. brdske divizije i komandanta italijanskog 14. armijskog korpusa održanog 14. maja 1943. u Beranama, o sadejstvu nemačkih i italijanskih trupa u operaciji Švarc

Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 20 maja 1943 god. Štabu Četrnaestog armijskog korpusa o nastupanju njemačkih jedinica od Vilusa ka Nikšiću

Izvještaj Komande trupa Crne Gore o sastanku održanom 21 maja 1943 god. u Podgorici između komandanta italijanskog Četrnaestog armijskog korpusa i pretstavnika Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj u vezi sa operacijom Schwarz

Obaveštenje Komande 2. armije od 20. avgusta 1943. Komandi 18. armijskog korpusa o naređenju Vrhovne komande da civilnu vlast u Guvernatoratu Dalmacije preuzmu komandanti 18. i 14. armijskog korpusa

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Pirzio Biroli 48. pešadijska divizija Taro Vilus Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 18. italijanski armijski korpus Podgorica 1. brdska divizija Vermahta Ustanak u Crnoj Gori 1941. Italijanski zločini u Jugoslaviji 6. italijanski armijski korpus Viša komanda oružanih snaga Albanije Operacija Schwarz Borbe u Dalmaciji 1943. Nikšić Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu