🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

18. 9. 1944 U rejonu s. Vinice (kod Kočana) delovi nemačkog 21. lovačkog puka 11. vazduhoplovno-poljske divizije napali 14. makedonsku brigadu 50. divizije NOVJ. U toku noći neprijatelj je odustao od napada i izvukao se u pravcu s. Carevog Sela (sada: Delčevo), pretrpevši gubitke od nekoliko mrtvih i 3 zarobljena vojnika.

20. 9. 1944 U rejonu s. Gradeča (blizu Kočana) 14. makedonska brigada 50. divizije NOVJ napala nemačku kolonu od oko 100 vojnika i, posle kraće borbe, odbacila je ka Kočanima.

21. 9. 1944 Kod Kočana i s. Zrnovaca 14. makedonska brigada 50. divizije NOVJ napala delove nemačkog 21. lovačkog puka 11 vazduhoplovno-poljske divizije zarobivši pri tom 33 italijanska fašistička vojnika i zaplenivši 33 konja.

12. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi u rejonu s. G. Balvana i s. D. Trogirca (na komunikaciji Kočane-Stip) 14. makedonska brigada 50. divizije NOVJ razbila slabije nemačke delove a ostale snage prinudila da se povuku za Kočane i Štip.

20. 10. 1944 U rejonu s. Gradeca i s. Blatca (blizu Kočana) 14. makedonska brigada 50. divizije NOVJ odbacila nemačke delove u pravcu Kočana i oslobodila pomenuta sela.

22. 10. 1944 U ranim jutarnjim časovima 14. makedonska brigada 50. divizije NOVJ oslobodila Kočane (prethodnog dana su je od grada bili odbacili delovi 16, puka 22. nemačke pešadijske divizije). Kasnije su u Kočane ušle i jedinice bugarske 5. pešadijske divizije koje su vodile borbu istočno od grada na liniji: Popova čuka - s. Istibanja.

0. 12. 1944 U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

49. makedonska divizija NOVJ Kočani 21. makedonska brigada 5. pešadijska divizija (Bugarska) 15. makedonski korpus NOVJ Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) Italija u drugom svetskom ratu 13. makedonska brigada Kumanovo 48. makedonska divizija NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Borbe u Makedoniji 1944. 50. makedonska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Sremski front Borbe u Sremu 1943. 11. makedonska brigada (kumanovska) Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) 41. makedonska divizija NOVJ 20. makedonska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Kumanovska divizija NOVJ 42. makedonska divizija NOVJ 16. makedonska brigada 2. makedonska udarna brigada