🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

15. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 10. 1944 U s. Miokazi (kod Kičeva) reorganizovana Porečka makedonska NO brigada i dobila naziv: 15. makedonska NO brigada.

8. 10. 1944 Kod s. Šutova, s. Premke i s. Garana (kod Kičeva) 6. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodila vrlo tešku borbu protiv balističkih snaga, koje su branile svaku kuću. Zbog situacije kod s. Srbice, gde je bila potisnuta 15. makedonska brigada, i zbog pristizanja neprijateljskih pojačanja, koja su se pojavila iza leđa jedinicama, 6. brigada se povukla za s. Orlance i s. Čelopek.

29. 10. 1944 Po dva bataljona 1. udarne i 15. makedonske NO brigade i jedan bataljon 4. šiptarske NO brigade 48. divizije NOVJ koncentrično napali nemačke snage u Strugi, dok su ostale snage 4. šiptarske NO brigade ovaj napad obezbeđivale na položajima kod prevoja Čafa-san. Zbog jako utvrđene spoljne odbrane grada, zbog močvarnog i neprohodnog zemljišta i zbog pristiglog pojačanja iz Albanije, Struga nije zauzeta, već je grad držan u blokadi. Kao odmazdu što se stanovništvo borilo i podržavalo jedinice NOVJ, neprijatelj je spalio s. Radolište i streljao oko 100 staraca, žena i dece. Brigade su imale 6 mrtvih i 12 ranjenih boraca. Neprijateljski gubici nisu utvrđeni.

30. 10. 1944 Od Ohridskog jezera, preko s. Misleševa i Ciglane, 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ napala nemačke jedinice u Strugi. I pored dva napada ona nije mogla zauzeti Strugu, jer su nemačke snage bile dobro fortifikacijski utvrđene, a ispred utvrđenja su se nalazili kanali puni vode, koji su otežavali pokret jedinica.

6. 11. 1944 Četrdeset osma divizija NOVJ izdala zapovest 1. makedonskoj NOU brigadi, 15. makedonskoj NO brigadi i 4. šiptarskoj NO brigadi da 7. novembra izjutra napadnu i oslobode Ohrid i Strugu.

7. 11. 1944 Kod s. Podmolja (blizu Ohrida) 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih snaga koje su pokušale da se iz Struge probiju za Ohrid; zatim, zbog jakog pritiska neprijatelja i snažne artiljerijske vatre iz Ohrida, povukla se za s. Orovnik i s. Lakočerej, spalivši nekoliko neprijateljskih kamiona. Brigada je imala 8 mrtvih, 7 ranjenih i 20 nestalih boraca.

8. 11. 1944 Jedinice 4. šiptarske brigade 48. divizije NOVJ oslobodile Strugu. U grad je kasnije ušla i 15. makedonska brigada. Nemački vojnici su se preko prevoja Ćafa-sana povukli u Albaniju.

14. 11. 1944 Kod s. Tajmišta i s. Kolara (blizu Kičeva) 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodila višečasovnu tešku borbu protiv balista koji su težili da je odbace iz tog rejona i onemoguće joj napad na s. Zajac.

15. 11. 1944 U rejonu s. Zajasa (blizu Kičeva) 1. makedonska udarna i 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv balista, ali nisu uspele da ovladaju selom zbog pristizanja pojačanja iz Gostivara. U toku dana oslobođena su sela: Kolari, Midinci, Bačišta, Račište i Grešnica.

16. 11. 1944 U rejonu s. Zajasa, s. Midinaca i Darda-kule 48. divizija NOVJ (1. i 15. makedonska NO brigada) vodile tešku borbu protiv jakih snaga balista, koje su težile da zauzmu te položaje. Izvršeno je nekoliko obostranih napada i protivnapada. Pošto su u taj rejon upućene 7. makedonska i 4. šiptarska NO brigada, u popodnevnim časovima je oslobođeno s. Zajas, gde je zaplenjena velika količina oružja i municije.

17. 11. 1944 Po oslobođenju Kičeva, s. Zajasa i drugih neprijateljskih uporišta u kičevskom srezu, Štab 48. divizije NOVJ izdao zapovest 1. makedonskoj udarnoj i 15. makedonskoj NO brigadi da gone neprijatelja u pravcu Gostivara i oslobode ovo mesto.

0. 12. 1944 U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944, rasformirana 15. makedonska NO brigada a njeno ljudstvo ušlo u sastav 7. makedonske NO brigade.

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. 48. makedonska divizija NOVJ Nemački zločini u Jugoslaviji 6. makedonska brigada Albanija u drugom svetskom ratu Gostivar 1. makedonska udarna brigada 15. krajiška udarna brigada Ohrid Bali Kombetar Sveštenici u ratu Žene u ratu 8. kordunaška divizija NOVJ 4. šiptarska brigada Struga Kičevo