🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. diverzantski odred NOVH

Za ovaj pojam je pronađeno 92 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

3. 9. 1943 U s. Horvatima (kod Jastrebarskog) delovi 2. diverzantskog bataljona Inžinjerijskog odseka GŠ NOV i PO za Hrvatsku uništili ž. st. i jedan teretni voz.

18. 12. 1943 U s. Sopnici (kod Zagreba) Turopoljsko-posavski NOP odred i četa 2. diverzantskog bataljona GŽ NOV i PO za Hrvatsku napali i razoružali domobransku posadu i uništili dva skladišta (390 tona) avionskih bombi i protivavionskih granata. Zarobljeno je 60 domobrana, 1 podoficir i 2 oficira, a od eksplozije poginulo je 5 i ranjeno 41 nemački vojnik i domobran.

1. 1. 1944 Između s. Turopolja i s. Pešćenice (na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem uništili lokomotivu i 3 vagona.

4. 1. 1944 Između s. Horvata i s. Leskovca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušila prugu i nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona.

5. 1. 1944 Između s. Lekenika i s. Turopolja (na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog hataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i dva nemačka transportna voza: uništili 1 lokomotivu i 7 vagona, a oštetili 3 vagona i 1 lokomotivu.

5. 1. 1944 Kod ž. st. Mahično delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Karlovac-Ozalj, veliki betonski bunker i zgradu železničke stanice.

9. 1. 1944 Između Jastrebarskog i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni i oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen dva dana.

9. 1. 1944 Između s. Mahična i s. Zorkovca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 4 mesta porušili železničku prugu Karlovac-Ozalj i srušili 2 mosta i 2 velika bunkera, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 40 časova.

12. 1. 1944 Između Jastrebarskog i s. Desinca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, dok su 4 vagona oštećena. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

13. 1. 1944 Između s. Lekenika i s. Grede (na prazi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona i oštetivši 5 vagona, u kojima je poginulo 20 i ranjeno 35 neprijateljskih vojnika.

15. 1. 1944 Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški transportni voz između Karlovca i s. Rečice (na pruzi Karlovac-Petrinja), uništivši lokomotivu i 2 vagona i oštetivši 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 2 dana.

19. 1. 1944 Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

23. 1. 1944 Između s. Ozlja i s. Zorkovca (na pruzi Karlovac-Ozalj) delovi 2. diverzantskog bataljona 4, korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili transportni voz i uništili lokomotivu i 2 vagona.

31. 1. 1944 Između s. Zdenčine i s. Horvata (na pruzi Karlovac-Zagreb) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili domobranski oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 24 časa.

2. 2. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu na dva mesta.

4. 2. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški oklopni voz i uništili 2 oklopna vagona.

4. 2. 1944 Između s. Turopolja i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili domobranski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona.

6. 2. 1944 Između s. Mraclina i s. Turopolja (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 2 vagona. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 14 ranjenih vojnika, a saobraćaj je obustavljen oko 40 časova.

10. 2. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni i oklopni voz. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona, a 2 vagona su oštećena.

10. 2. 1944 Između s. Čađavice i s. Buševića Blatne delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Bos. Novi - Bihać na 8 mesta. Saobraćaj je obustavljen 3 dana.

12. 2. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 6 mesta porušili prugu, zbog čega je saobraćaj obustavljen 25 časova.

13. 2. 1944 Između V. Gorice i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, zbog čega je saobraćaj obustavljen 20 časova.

18. 2. 1944 Između s. Odre i s. Sv. Klare delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 8 mesta, zbog čega je saobraćaj obustavljen 20 časova.

19. 2. 1944 Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 4 mesta porušili prugu između s. Zdenčine i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac).

19. 2. 1944 Između s. Sv. Klare i Zagreba delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona.

25. 2. 1944 Između Karlovca i s. Rečice delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški transportrfi voz i uništili lokomotivu i 3 vagona.

26. 2. 1944 Između s. Peščenice i s. Turopolja (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni vozf zbog čega je saobraćaj obustavljen 27 časova.

1. 3. 1944 Između Zagreba i Karlovca delovi 2. diverzantskog bataljona 1. Korpusa NOVJ miniranjem srušili železničku prugu i nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i više vagona.

4. 3. 1944 Kod s. Draganića (između Zagreba i Karlovca) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu na 24 mesta, zbog čega je saobraćaj obustavljen 48 časova.

16. 3. 1944 Između s. V. Gorice i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili putnički voz koji je prevozio nemačke vojnike i ustaše i uništili lokomotivu i 3 vagona. Poginula su 24 nemačka vojnika i nekoliko ustaša, a veći broj je ranjen.

21. 3. 1944 Između Bos. Krupe i s. Grmuše delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili oklopni voz.

22. 3. 1944 Između s. Leskovca i Zagreba (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački i ustaški transportni voz. Poginulo je 16 a ranjeno 117 nemačkih vojnika i ustaša.

25. 3. 1944 Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ digli u vazduh ustaški i nemački transportni voz kod Savskog mosta na žel. pruzi Zagreb-Karlovac. Ubijeno je ili ranjeno oko 250 ustaša i nemačkih vojnika i oficira.

26. 3. 1944 Kod Sunje (na pruzi Sisak-Dubica) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i tri vagona.

27. 3. 1944 Između s. Desinca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz. Uništena je lokomotiva i 3 vagona, a saobraćaj je obustavljen 36 časova.

29. 3. 1944 Između s. Buševića Blatne i s. Čađavice (na pruzi Bos. Novi - Bihać) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 7 vagona.

3. 4. 1944 Između Sunje i Kostajnice 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ, delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Banijski NOP odred porušili železničku prugu i tt veze u dužini od 5 km, zbog čega je saobraćaj obustavljen više dana.

6. 4. 1944 Kod s. Staze i s. Kostreša (na pruzi Zagreb-Beograd) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna voza, uništivši 2 lokomotive i 5 vagona i oštetivši 5 vagona.

6. 4. 1944 Između s. Duge Rese i s. Zvečaj a (na pruzi Karlovac-Ogulin) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški transportni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona.

7. 4. 1944 Između s. Sv. Klare i s. Odre (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Poginulo je 16 a ranjeno 30 vojnika.

8. 4. 1944 Kod s. Majura (na pruzi Sunja-Kostajnica) delovi 7. udarne divizije NOVJ, Banijskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu na 18 mesta.

9. 4. 1944 Između s. Turopolja i s. Lekenika brigada -Franjo Ogulinac Seljo- i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 8 mesta.

9. 4. 1944 Između Karlovca i s. Ozlja delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz, uništivši lokomotivu i 2 vagona.

12. 4. 1944 Između s. Grede i s. Lekenika brigada -Franjo Ogulinac Seljo- i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 5 mesta.

13. 4. 1944 Između s. Čeglja i s. Đesinca 3. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović- i delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 9 mesta.

15. 4. 1944 Između Karlovca i s. Ozlja delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški transportni voz, uništivši lokomotivu i 5 vagona.

16. 4. 1944 Kod s. Blinjskog Kuta (na pruzi Sisak-Sunja) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Poginula su 4 a ranjeno je 11 nemačkih vojnika.

20. 4. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine Turopoljsko-posavski NOP odred i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 46 mesta.

20. 4. 1944 Kod Karlovca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona. Tom prilikom je poginulo 36 neprijateljskih vojnika i dosta ih je ranjeno.

1. 5. 1944 Između s. Horvata i s. Leskovca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz, uništivši 3 vagona i oštetivši lokomotivu i 3 vagona.

1. 5. 1944 Između s. Odre i s. Sv. Klare (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Uništene su 2 lokomotive i 20 vagona, a 20 vagona je oštećeno. Poginulo je i ranjeno 220 nemačkih vojnika a saobraćaj je obustavljen 20 časova.

14. 5. 1944 Između V. Gorice i s. Odre (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4 korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, a 3 vagona oštetili.

15. 5. 1944 Na železničkoj pruzi Zagreb-Karlovac delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili tri ustaška transportna voza. Uništene su 3 lokomotive i 6 vagona, a 7 vagona je oštećeno. Poginulo je i ranjeno 212 ustaša.

18. 5. 1944 Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški voz, uništivši lokomotivu i 2 vagona i oštetivši 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 14 časova.

19. 5. 1944 Između s. Zdenčine i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili domobranski oklopni voz, uništivši 5 vagona i oštetivši lokomotivu i 4 vagona.

20. 5. 1944 Kod s. Staze (na pruzi Sunja-Dubica) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 1 vagon i oštetivši 2 vagona. Saobraćaj je prekinut 10 časova.

23. 5. 1944 Između s. Leskovca i s. Zdenčine delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 40 mesta porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac i miniranjem srušili neprijateljskitransportni voz. Saobraćaj je bio prekinut nekoliko dana.

30. 5. 1944 Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški oklopni voz i tom prilikom uništili lokomotivu i tri vagona.

1. 6. 1944 Na pruzi Zagreb-Karlovac delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva ustaška oklopna i jedan transportni voz, uništivši 2 lokomotive i 5 vagona i oštetivši 11 vagona.

3. 6. 1944 Između s. Šaša i s. Staze (na pruzi Sisak-Novska) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transoortni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona. Poginulo je 19 ustaša, 6 nemačkih vojnika, 5 domobrana i 1 četnik, a 69 ih je ranjeno. Saobraćaj je prekinut 16 časova.

5. 6. 1944 Između s. Desineca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda miniranjem srušili ustaški oklopni voz i porušili prugu na 8 mesta. Uništena su 3 vagona a lokomotiva je oštećena.

9. 6. 1944 Na pruzi s. Ozalj-Karlovac delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaško-domobranski oklopni voz i uništili 2 vagona.

10. 6. 1944 Između s. Lekenika i s. Peščenice (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili 2 neprijateljska transportna voza, te uništili lokomotivu, 4 kamiona i 7 vagona i oštetili 3 vagona.

12. 6. 1944 Između s. Horvata i s. Leskovca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz. Uništena su 4 vagona sa ustašama, a lokomotiva je oštećena.

16. 6. 1944 Kod s. Čađavice (na pruzi Bos. Novi - Bihać) delovi 2. diverzantsog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz i uništili 8 vagona.

18. 6. 1944 Između s. Sv. Klare i Zagreba delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili domobranski transportni voz. Uništena je cela kompozicija. Neprijatelj je imao oko 200 mrtvih i ranjenih vojnika.

19. 6. 1944 Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda porušili prugu na 28. mesta.

23. 6. 1944 Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili 2 neprijateljska transportna voza, uništivši lokomotivu i vagon.

25. 6. 1944 Kod s. Grede i V. Gorice (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili oklopni nemački voz i putnički voz koji je vozio domobrane i ustaše. Uništena je lokomotiva i 5 vagona, a 2 vagona su oštećena.

27. 6. 1944 Kod V. Gorice (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Lokomotiva je oštećena, a 4 vagona su uništena. U uništenim vagonima su se nalazili tenkovi i vojnici.

2. 7. 1944 Na železničkoj pruzi Zagreb-Karlovac delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili tri ustaško-domobranska oklopna voza, te uništili dve lokomotive i 15 vagona.

5. 7. 1944 Na železničkoj pruzi Zagreb-Karlovac delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva ustaško-domobranska oklopna voza, te uništili 2 lokomotive i 12 vagona.

13. 7. 1944 Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz na železničkoj pruzi Bos. Novi - Bihać. Uništena je lokomotiva i 1 vagon, a 1 vagon je oštećen. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih vojnika i oficira.

16. 7. 1944 Na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak (između V. Gorice i s. Mraclina) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz, te oštetili lokomotivu i 7 vagona.

18. 7. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 14 mesta.

19. 7. 1944 Na aerodromu Kurilovec (kod V. Gorice) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili slagalište avionskih bombi i drugog materijala.

27. 7. 1944 Između s. Mahičnog i Karlovca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz, te uništili lokomotivu i 1 vagon.

31. 7. 1944 Na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak između s. Mraclina i V. Gorice delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz, te uništili lokomotivu i 4 vagona i oštetili 6 vagona.

4. 8. 1944 Između s. Zdenčine i s. Desinca delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Zagreb-Karlovac na 40 mesta, 1 most i 1 bunker.

9. 8. 1944 Između V. Gorice i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz, uništivši lokomotivu i 2 vagona.

20. 8. 1944 Jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Karlovac - s. Ozalj na 40 mesta i srušili 107 betonskih stubova električnog voda između ta dva naselja.

31. 8. 1944 Turopoljsko-posavski NOP odred i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Zagreb-Sisak na 50 mesta, zatim srušili 3 mosta i 3 propusta na putu između ta dva grada.

1. 9. 1944 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 344 mesta i srušili 2 mosta, 7 bunkera i podvožnjak. Pored toga, zauzeli su ž. st. Desinec (kod Jastrebarskog) i zarobili domobransku posadu.

1. 9. 1944 Turopoljsko-posavski NOP odred i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Sisak na 100 mesta i srušili 1 most.

3. 9. 1944 Delovi Karlovačke brigade i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 68 mesta, 5 bunkera, 1 most i ž. st. Domagoviće (kod Jastrebarskog).

3. 9. 1944 Delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 10 mesta i srušili 2 mosta.

6. 9. 1944 Jedinice Karlovačke brigade i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili prugu Zagreb-Karlovac na 76 mesta i srušili ž. st. Dazina, 8 bunkera, mosta i 2 podvožnjaka.

6. 9. 1944 Između s. V. Gorice i s. Mraclina jedinice Turopoljsko-posavskog NOP odreda i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Zagreb-Sisak na 18 mesta i srušili 1 most.

7. 9. 1944 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku zauzeli ustaško-domobransko uporište u s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac). Oni su porušili ž. st. i 3 bunkera, uništili lokomotivu, 8 oklopnih vagona, 4 vagona sa senom i 4 vagona sa drvima i zaplenili minobacač sa 100 mina, 6 mitraljeza, 62 puške 60.000 metaka i drugu opremu.

13. 9. 1944 Između s. Odre i V. Gorice (na pruz: Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz: uništili 9 vagona i oštetili lokomotivu.

15. 9. 1944 Delovi 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili železničku prugu između Sunje i Zagreba na 108 mesta a između Karlovca i s. Rečica na 20 mesta.

27. 9. 1944 Kod s. Lekenika (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili želenzičku prugu i železnički most.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Jastrebarsko Ozalj Zagreb Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Duga Resa Borbe u Hrvatskoj 1944. Petrinja Hrvatska Kostajnica Diverzije u oslobodilačkom ratu Bosanski Novi Omladina u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Brigada Franjo Ogulinac Seljo 7. banijska divizija NOVJ Sisak 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Borbe u Hrvatskoj 1945. 34. hrvatska divizija NOVJ Žumberački partizanski odred Bosanska Krupa Bihać 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 28. slavonska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Ogulin 3. banijska udarna brigada Glavni štab Hrvatske Banijski partizanski odred Karlovačka udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo Kozarska Dubica Karlovac 3. diverzantski odred NOVH