🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. lovačka eskadrila NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 108 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Sastav ljudstva i materijala sekcija za vezu 1. i 2. lovačke eskadrile NOVJ krajem 1944. godine

Pismo Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Britanskoj vojnoj misiji kod NOVJ o potrebi za prenaoružanjem 2. lovačke eskadrile, o vraćanju jugoslovenskih vazduhoplovaca u sastav NOVJ i o prebacivanju boraca i bolničkog osoblja NOVJ iz sabirnog logora El Šata za Bari

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. oktobra 1944. o izviđanju i napadu na drumski saobraćaj kod Aržana

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 14. oktobra 1944. o napadu na đelove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije na Stonskoj Prevlaci

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. lovačke eskadrile NOVJ pri napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u selu Ošlje kod Stona

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. oktobra, 1944. o napadu na nemački štab u selu Ošlje kod Stona

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o izviđanju pomorskog saobraćaja od Žirja do Raba i o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije na komunikaciji Slano-Rudine

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 21. oktobra 1944. o izviđanju obalskog područja severno od Žirja i o napadu na delove razbijene nemačke 369. legionarske divizije na komunikaciji Ošlje-Metković

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. oktobra 1944. o izviđanju obalskog područja severnog Jadrana

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. oktobra 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Klisu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Drniš-Knin-Bihać

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 1. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Šibenik-Knin-Bihać

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju puta Udbina-Slunj

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 9. novembra 1944. o gubitku dva aviona pri pokušaju bombardovanja nemačkog uporišta u Risnu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. novembra 1944. o napadu na nemačko skladište u Tivtu i izviđanju obale Karlobag-Senj

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić-Otočac-Slunj

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 18. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i Velebitskog kanala i o napadu na nemačke plovne objekte u Malom Lošinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 20. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. novembra o izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać-Ostrožac i o napadu na nemačke snage u Danilovgradu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać i o napadu na nemačke snage u Danilovgradu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. novembra 1944. o bombardovanju mosta kod Danilovgrada

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 26. novembra 1944. o izviđanju Velebitskog kanala

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 30. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage u Danilovgradu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 1. decembra 1944. o napadu na nemačku radio-stanicu na otoku Susku

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. decembra 1944. o napadu na obalsku artiljeriju na otoku Lošinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 6. decembra 1944. o napadu na nemačke snage u Gračacu i izviđanju komunikacije Sarajevo-Mostar

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 11. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Donji Lapac - Bihać

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. decembra 1944. o napadu na nemačke snage u Nevesinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 20. decembra 1944. o napadu na nemačke snage u Nevesinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 24. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo-Busovača

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 27. decembra 1944. o napadu na nemačke položaje kod Nevesinja

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 28. decembra 1944. o napadu na nemačke snage kod Ličkog Osika, Sarajeva i Kiseljaka

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. januara 1945. o napadu na železničku stanicu u Podorašcu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o napadu na drumski saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o bombardovanju nemačkih snaga u selu Grepku kod Nevesinja

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja i o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 18. januara 1945. o napadu na železničku stanicu u Lisičićima

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. januara 1945. o napadu na luku u Jablancu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. januara 1945. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o napadu na brodove kod otoka Raba

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. januara 1945. o napadu na nemački brod kod otoka Raba

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 31. januara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 2.. februara 1945. o izviđanju komunikacije Gospić.-Otočac-Senj i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ljubuškom, Čitluku i Humcu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 1. februara 1945. o izviđanju i napadu na nemačke plovne objekte u Lukovu i nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu i Humcu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. februara 1945. o izviđanju komunikacija Ljubuški-Sarajevo i Ljubuški - Mostar - Široki Brijeg i o napadu na plovne objekte kod otoka Paga

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. februara 1945. o napadu na plovne objekte kod Senja i otoka Paga

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 5. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Crikveničkoj luci i na nemačko-ustaške snage u rejonu Širokog Brijega

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Baškanovoj i o ometanju saobraćaja na komunikacijama Gospić-Bihać, Gospić-Brinje i Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 9. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte kod otoka Raba

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 10. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Donji Lapac - Bihać - Otočac - Gospić i Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 12. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u luci Selce i o izviđanju obalskog područja Zirje-Drvenik-Korhat

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke položaje na Krku i brodove kod Lošinja i Karlobaga

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Kiseljak-Busovača

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 15. februara 1945. o napadu na nemačke snage kod Sarajeva

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 18. februara 1945. o izviđanju i ometanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 21. februara 1945. o napadu na nemačke snage u Aleksandrovu na otoku Krku

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Malom Lošinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o sadejstvu sa jedinicama Drugog pomorskog obalskog sektora u borbama na otoku Pagu i o napadu na nemačko-ustaške snage kod Ramljana i Senja

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. o napadu na nemačku osmatračku stanicu kod Novog Vinodola i obalsku artiljeriju kod Karlobaga i o. izviđanju pomorskog saobraćaja od Lošinja do Zadra

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o napadu na luku u Pagu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 28. februara 1945. o napadu na nemačke položaje u Malinskoj

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od marta 1945. o napadu na nemačke snage u Baškanovoj na ostrvu Krku

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Malinskoj na ostrvu Krku

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Baškanovoj na ostrvu Krku

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 5. marta 1945. o napadu na artiljerijske položaje na Malom Lošinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 6. marta 1945. o napadu na nemačke obalske topove na Malom Lošinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 7. marta 1945. o napadu na nemačke obalske topove i nemački štab u Karlobagu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 8. marta 1945. o napadu na nemačke artiljerijske položaje kod Karlobaga

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Udbini

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 13. marta 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u creskoj luci

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. marta 1945. o napadu na nemačku komoru kod Velikog Lošinja

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Gospiću

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. marta 1945. o napadu na nemačke i ustaške snage u Korenici ___________ __

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Gospiću i u Zavalju kod Bihaća

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 22. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Slunju i Bihaću

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 28. marta 1945. o napadu na nemačke plovne objekte kod Senja

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 29. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 30. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od aprila 1945. o napadu na vojna skladišta kod Ogulina i na nemačko-ustaške snage u Vrhovinama

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Babinom Potoku i na ostrvu Pagu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 2. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Perušiću, Crnoj Vlasti i kod Čudinog klanca

Izvod iz zapovesti Štaba 4. jugoslovenske armije od 2. aprila 1945. o zadacima 1. i 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije za vreme ofanzive za oslobođenje Like

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Vrhovina i Ramljana

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čudinog klanca, Vrhovina i Otočca

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 7. aprila 1945. o izviđanju i ometanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu i o napadu na nemačko-ustaške snage kod Jablanca

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 9. aprila 1945. o izviđanju i ometanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu i o napadu na nemačku auto-kolonu kod Bihaća

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. aprila 1945. o napadu na ustaške snage kod Ličkog Petrovog Sela - _

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 11. aprila 1945. o izviđanju pomorskog saobraćaja u Velebitskom kanalu i o napadu na nemačke snage na ostrvu Rabu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 13. aprila 1945. o napadu na nemački konvoj kod Bakra i o nalaženju mina u severnom Jadranu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. aprila 1945. o traganju za pomorskim minama kod Krka i o napadu na nemačke plovne objekte kod Malog Lošinja

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 15. aprila 1945. o izviđanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 16. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Slunja i o pronađenom minskom polju kod ostrva Krka

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 18. aprila 1945. o otkrivanju mina kod ostrva Cresa i Lošinja i o napadu na nemačke položaje i plovne objekte u severnom Jadranu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. aprila 1945. o napadu na nemačke plovne objekte kod Pule

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bihać Široki Brijeg Tivat Knin Metković Mostarska operacija Završne operacije u Jugoslaviji Danilovgrad Vrhovine Sarajevska operacija Josip Broz Tito Borbe u Hercegovini 1944. Rovinj Borbe u Dalmaciji 1944. 369. legionarska divizija (vražja) Mostar Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Crnoj Gori 1944. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Lici 1944. Sarajevo Korenica Borbe na Jadranu 1944. Rab Vis Gospić Gračac Bakar Donji Lapac Rijeka Drniš Borbe u Istri 1945. Borbe u Hrvatskoj 1944. Crikvenica Krk Slunj Borbe u Hercegovini 1945. Partizanska avijacija Pula Karlobag Ogulin 1. lovačka eskadrila NOVJ Šibenik Kiseljak Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Britanija i Jugoslavija Borbe u Lici 1945. Otočac Avijacija u oslobodilačkom ratu Senj Bolnice u oslobodilačkom ratu Nevesinje Kninska operacija Mali Lošinj Istra u oslobodilačkom ratu