🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. lovački zdrug (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

6. 12. 1943 Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

25. 5. 1944 Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Pljačka u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Desant na Drvar Operacija Panter Petrinja 7. SS divizija Prinz Eugen Jajce Drvar 373. legionarska divizija Tiger Ogulin 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Knin Banja Luka 371. pešadijska divizija Četnici u drugom svetskom ratu Livno Glina Divizija Brandenburg Mrkonjić Grad Avijacija u oslobodilačkom ratu 369. legionarska divizija (vražja) 1. kozačka divizija Vermahta Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Hrvatskoj 1943. Saradnja četnika sa okupatorom 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Karlovac Bihać Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.