🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. štajerski partizanski bataljon

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj nemačkog opštinskog načelstva u^Litiji političkom komesaru okruga Kamnik od 28 decembra 1941 god. o sukobu sa Drugim štajerskim partizanskim bataljonom

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 30 decembra 1941 god. o upadu partizana u škofjeločki zatvor, odlikovanju Cankarevog bataljona i borbi Drugog štajerskog bataljona kod Liberge

Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 8 februar 1942 godine

Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 9 februar 1942 godine

Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 23 februar 1942 godine

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona o napadu na voz u blizini Škofljice

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona o napadu Druge čete na fašističku patrolu na drumu Smarje-Sap-Lipoglav

Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona krajem marta 1942 god. o reorganizaciji bataljona u Prvu štajersku brigadu

Pismo Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije komandantu Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 12 marta 1942 god. o pripremama za prolećnu partizansku aktivnost i širenje ustanka

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 25 marta 1942 godine

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 26 marta 1942 god. o borbi kod Lipoglava

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 30 marta 1942 god. o izvršenim diverzijama na železničke i telefonske linije u vremenu od 20 do 29 marta 1942 godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Zagreb Ustanak u Sloveniji 1941. Cankarjev bataljon 1. štajerska partizanska brigada Borbe u Sloveniji 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Ljubljana Novo Mesto Slovenski poročevalec Italija u drugom svetskom ratu Kamnik Diverzije u oslobodilačkom ratu