🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. šumadijski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

3. 7. 1941 U Smederevskoj Palanci, na sastanku OK KPJ za Pomoravlje, u prisustvu delegata PK KPJ Branka Krsmanovića, formiran Štab 2. šumadijskog NOP odreda i određeni rukovodioci četa.

7. 7. 1941 Južno od Smederevske Palanke OK KPJ za Pomoravlje formirao 2. šumadijski NOP odred.

13. 7. 1941 Drugi šumadijski NOP odred napao na Raču (kod Kragujevca), razoružao žandarme i spalio arhive.

16. 7. 1941 Na Gradištu (blizu Rače) nemački vojnici iznenadili i razbili Palanačku i Račansku četu 2. šumadijskog NOP odreda.

18. 7. 1941 Kod V. Plane 2. šumadijski NOP odred napao nemačku kolonu i naneo joj gubitke.

24. 7. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda razoružali dve žandarmerijske patrole kod s. Rakinca i Markovca.

30. 7. 1941 U s. Radovanju (kod V. Plane) delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali žandarme i spalili opštinsku arhivu.

7. 8. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i zauzeli Svilajnac, razoružali žandarme, demolirali saobraćajne objekte i pokidali tt veze.

10. 8. 1941 U s. Kušiljevu (kod Svilajnca) delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

12. 8. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali na s. Markovac (kod Lapova), razoružali žandarme, demolirali ž. st. i zaplenili 2. p. mitraljeza i 32 puške.

23. 8. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda upali u s. Aleksandrovac (kod Žabara) razoružali 7 stražara i spalili opštinsku arhivu, a na ž. st. Lozovik demolirali stanična postrojenja.

0. 9. 1941 Drugi šumadijski NOP odred formirao u svom sastavu sedam četa (dve orašačke, Račansku, Palanačku, Resavsku, Pomoravsku i Azanjsku).

0. 9. 1941 U s. Bobovu (kod Svilajnca) nedićevci i ljotićevci napali delove 2. šumadijskog NOP odreda i prisilili ih na povlačenje prema Zabarima.

0. 9. 1941 Drugi šumadijski NOP odred zauzeo Zabare i razoružao 18 žandarma.

0. 9. 1941 U s. Saraorcima između Smedereva i V. Plane 2. šumadijski NOP odred razoružao 90 četnika Koste Pećanca, među kojima 20 oficira i 10 podoficira.

1. 9. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda miniranjem oštetili železnički most na r. Jasenici (kod Topole) i spalili opštinske arhive u selima Saranovu i Sepcima.

4. 9. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda zauzeli Svilajnae, razoružali žandarmerijsku posadu, uništili arhive Sreskog načelstva, Finansijske uprave, Pošte i Opštine, kao i arhivu u s. Markovcu.

4. 9. 1941 Na drumu Požarevac-Svilajnac delovi 2. šumadijskog NOP odreda iz zasede napali nemačke vojnike u dva kamiona i dva automobila i ubili 36 vojnika.

10. 9. 1941 Na ž. st. Badnjevcu (kod Lapova) delovi 2. šumadijskog NOP odreda demolirali stanične uređaje.

15. 9. 1941 Kod ž. st. Lozovik (kod Smedereva) delovi 2. šumadijskog NOP odreda uništili nemački transportni voz sa hranom. Za odmazdu, nemački vojnici streljali 50 meštana.

18. 9. 1941 Drugi šumadijski NOP odred zauzeo Raču.

25. 9. 1941 Kod Azanje (blizu Smedereva) 2. šumadijski NOP odred napao iz zasede nemačku kolonu jačine oko 400 ljudi i naneo joj gubitke od 80 mrtvih i ranjenih. Gubici Odreda 2 mrtva i 3 ranjena borca [Po drugom izvoru događaj se desio 28. septembra.].

7. 10. 1941 Kod s. Vojske (blizu Svilajnca) delovi 2. šumadijskog NOP odreda vodili borbu protiv 7. srpskog oružanog odreda.

8. 10. 1941 Kod s. Milatovca (na pruzi Kragujevac-Lapovo) delovi 2. šumadijskog NOP odreda na nekoliko mesta porušili železničku prugu.

8. 10. 1941 Između ž. stanice Batočina i Badnjevac (kod Lapova) delovi 2. šumadijskog NOP odreda oštetili prugu.

25. 10. 1941 Od Kragujevca, Lapova, Topole i Smed. Palanke otpočeo koncentričan napad jedinica nemačke 714. pešadijske divizije i nekoliko Nedićevih i Ljotićevih odreda na 2. šumadijski NOP odred. Posle dvodnevnih borbi kod sela Baničine, D. Rače, Popovića i Miraševca glavnina 2. šumadijskog NOP odreda se povukla prema Rudniku.

20. 11. 1941 U selima Robajima i Rajkovićima (kod Valjeva) delovi Valjevskog, Užičkog i 2. šumadijskog NOP odreda napali i razbili četnike, zarobivši 80 četnika i zaplenivši 3 mitraljeza, 1 minobacač, 80 pušaka i veću količinu municije.

6. 1. 1942 Kod s. Visoke (blizu Titovog Užica) Užički, Čačanski i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv četnika i 6. dobrovoljačkog odreda i naneli im gubitke od 8 mrtvih, 17 ranjenih i 1 (oficira) zarobljenog.

16. 1. 1942 Kod s. Burađe i s. Ojkovice (na pl. Zlatiboru) Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

5. 2. 1942 Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

9. 2. 1942 U Smederevsko i Palanci podlegao mučenju od strane žandarma komandir Resavske čete 2. šumadijskog NOP odreda Lazar Stojanović, narodni heroj.

22. 2. 1942 U s. Tuležu (kod Venčana), da ne bi živ pao u ruke neprijatelju, izvršio samoubistvo rukovodilac SKOJ-a 2. šumadijskog NOP odreda Svetomir Mladenović, narodni heroj.

1. 3. 1942 U Čajniču, odlukom CK KPJ i naređenjem vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, formirana 2. proleterska NOU brigada (1. i 4 bataljon iz Užičkog, 2. bataljon iz Čačanskog i 3. bataljon iz 2. šumadijskog NOP odreda). Ministar inostranih poslova izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije saopštio ambasadoru SSSR-a u Londonu da partizanski rat u Jugoslaviji predstavlja socijalnu revoluciju, da NOB, kojom rukovodi KPJ, razbija i razdvaja snage otpora u zemlji.

Fotografije

Povezane odrednice

Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Italija u drugom svetskom ratu Svilajnac Četnici u drugom svetskom ratu SKOJ Zlatar Ustanak u Srbiji 1941. SSSR i Jugoslavija Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Diverzije u oslobodilačkom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kosta Pećanac Borbe u Srbiji 1942. 714. pešadijska divizija Smederevo Kragujevac Ustanak u Pomoravlju 1941. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Valjevo Požarevac Narodni heroji Jugoslavije Josip Broz Tito Britanija i Jugoslavija Filip Kljajić Aleksandrovac Centralni komitet KPJ Smederevska Palanka Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Užice Velika Plana Nemački zločini u Srbiji 1941. Zasede u oslobodilačkom ratu 2. proleterska udarna brigada Četnici u ustanku Saradnja četnika sa okupatorom Požeški četnički odred Nemački zločini u Jugoslaviji