🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

20. ustaška brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

1. 2. 1943 Jedinice 4. (slavonske) divizije NOVJ otpočele napad na delove domobranske 1, brdske divizije u Pakracu. Borbe su vođene do 3. februara, ali mesto nije zauzeto. Zarobljeno je 25 domobrana, dok su jedinice 4. divizije imale 14 mrtvih i 39 ranjenih.

27. 2. 1943 Delovi domobranske 1. brdske divizije, Pavelićeve gardijske brigade i nemačke 187. rezervne divizije (oko 2.300 vojnika) otpočeli napad protiv Kalničkog NOP odreda na Kalniku. Odred se probio ka Moslavini i Bilo-gori, a neprijatelj je do 8. marta pretresao teren na Kalniku i severozapadnom delu Bilo-gore vršeći pljačku i zlostavljanje stanovništva.

29. 1. 1945 Posle dvodnevne borbe kod s. Buševca i s. Ogulinca (blizu Vel. Gorice) jedinice 2. brigade Unske operativne grupe NOVJ odbile napad delova 20. ustaške brigade i odbacile ih u Turopolje. Neprijatelj je imao 6 ranjenih, a jedinice 2. brigade Unske operativne grupe 4 mrtva i 12 ranjenih.

5. 2. 1945 Kod s. Petrovca, s. Jazvenika i s. Grede jedinice Karlovačke udarne brigade 34. udarne divizije NOVJ odbile napad delova 20. ustaške brigade iz Siska. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i 1 zarobljenog, a Karlovačka udarna brigada 2 mrtva i 4 ranjena.

25. 2. 1945 U s. Odri (kod Zagreba) udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije NOVJ, posle sedmočasovne borbe, slomila otpor delova 6. bataljona 20. ustaške brigade. Zaplenjeno je: minobacač, mitraljez, 3 p. mitraljeza, 25 pušaka i 25.000 metaka. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 14 ranjenih i 9 zarobljenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 2 mrtva i 24 ranjena. Istovremeno su ostale jedinice te divizije porušile prugu Zagreb-Sisak na 32 mesta.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Pavelićeva gardijska brigada Brigada Franjo Ogulinac Seljo Zagreb 1. brdska divizija NDH Sisak Borbe u Slavoniji 1943. 34. hrvatska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. 187. rezervna divizija Borbe u Hrvatskoj 1943. Kalnički partizanski odred Pljačka u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Pakrac Ogulin Velika Gorica