🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

21. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

19. 10. 1944 U Širokom dolu (blizu Berova), po naređenju Vš NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju je, od 4, 20. i 21. makedonske NO brigade i Artiljerijske brigade formirao 51 (makedonsku) diviziju NOVJ.

19. 10. 1944 U Širokom dolu (blizu Berova), od jednog bataljona 4. makedonske NO brigade, brigade -Goce Delčev- (formirane od Makedonaca u Sofiji) i novih boraca, formirana 21. makedonska NO brigada.

21. 10. 1944 Iz s. Čanaklija i s. Gečerlija (kod Strumice) 21. makedonska i Artiljerijska brigada 51. divizije NOVJ proterale nemačke delove. Neprijatelj je imao 8 poginulih vojnika.

0. 12. 1944 U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

2. makedonska udarna brigada 48. makedonska divizija NOVJ 20. makedonska brigada Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 42. makedonska divizija NOVJ 13. makedonska brigada 4. makedonska brigada Artiljerijska brigada 51. (makedonske) divizije NOVJ 41. makedonska divizija NOVJ Kumanovska divizija NOVJ 11. makedonska brigada (kumanovska) Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) 16. makedonska brigada 50. makedonska divizija NOVJ 15. makedonski korpus NOVJ Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) Sremski front 49. makedonska divizija NOVJ 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov Strumica 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Berovo Borbe u Sremu 1943. Kumanovo 51. makedonska divizija NOVJ