🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. pješačka divizija (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

29. 11. 1941 Na putu Čelić - s. Mrtvice Majevički NOP odred razbio jednu i po četu domobranske 3. pešadijske divizije.

5. 11. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli Lopare i u okolnim uporištima zarobili dve čete iz 6. i 8. puka domobranske 3. pešadijske divizije, četu milicije i jedan bataljon Četničkog Trebavskog odreda, dok se Jablanički bataljon četničke Majevičke brigade priključio partizanima.

15. 12. 1942 Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

3. 5. 1943 U Semberiji delovi domobranske 3. pešadijske divizije iz s. Bos. Rače, s. Čelića i s. Branjeva i četnici sa pl. Jelice napali 1. i 2. vojvođansku NOU brigadu i Majevički NOP odred. Odbacivši četnike prema Jelici, jedinice NOVJ su se posle manjih sudara povukle u Ravan (Posavina), a neprijatelj je do 9. maja deblokirao Bijeljinu i osposobio prugu za rudnik Ugljevik.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Majevička četnička brigada Majevički partizanski odred Lopare Zvornik Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Žene u ratu Bijeljina Operacija Tuzla Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u NDH 2. vojvođanska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Hrvatsko domobranstvo 717. pešadijska divizija Četnici u drugom svetskom ratu