🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. pješačka divizija (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

29. 11. 1941 Na putu Čelić - s. Mrtvice Majevički NOP odred razbio jednu i po četu domobranske 3. pešadijske divizije.

5. 11. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli Lopare i u okolnim uporištima zarobili dve čete iz 6. i 8. puka domobranske 3. pešadijske divizije, četu milicije i jedan bataljon Četničkog Trebavskog odreda, dok se Jablanički bataljon četničke Majevičke brigade priključio partizanima.

15. 12. 1942 Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

3. 5. 1943 U Semberiji delovi domobranske 3. pešadijske divizije iz s. Bos. Rače, s. Čelića i s. Branjeva i četnici sa pl. Jelice napali 1. i 2. vojvođansku NOU brigadu i Majevički NOP odred. Odbacivši četnike prema Jelici, jedinice NOVJ su se posle manjih sudara povukle u Ravan (Posavina), a neprijatelj je do 9. maja deblokirao Bijeljinu i osposobio prugu za rudnik Ugljevik.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Hrvatsko domobranstvo Majevička četnička brigada Saradnja četnika sa okupatorom Zvornik Lopare 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Žene u ratu Majevički partizanski odred Bijeljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 717. pešadijska divizija Operacija Tuzla Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 2. vojvođanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ustanak u NDH