🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. prekomorska brigada - udarna

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Obaveštenje člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok Miloja Milojevića od 17. februara 1944. komandantu 26. NO divizije o pripremama za formiranje 3. prekomorske NO brigade

Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dr Vladimira Velebita od 26. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da im se za odbranu ostrva Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

Obavještenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dra Vladimira Velebita od 26. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizija da im se za obranu otoka Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

Poruka šefa delegacije NOV i POJ u Bariju dr Sergija Matkieda od 29. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. divizije da pripreme prihvat ljudstva 3. prekomorske NO brigade

Poruka šefa delegacije NOV i POJ u Bariju dr Sergija Makieda od 29. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da pripreme prihvat ljudstva 3. prekomorske NO brigade

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da 3. prekomorsku NO brigadu prikupi kao kompaktnu jedinicu i u celini prebaci na obalu

Poruka člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje od 19. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da ravnopravnom zamenom za druge borce, izuzme artiljerce iz 3. prekomorske NO brigade

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da 3. prekomorsku NO brigadu prikupi kao kompaktnu jedinicu i u cjelini prebaci na obalu

Zahtev člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Miloja Milojevića od 18. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da iz logora NOVJ u Gravini uputi na ostrvo Vis Protivtenkovsku četu 3. prekomorske brigade

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. februara 1945. upućeno Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stavljanju na raspolaganje svih Slovenaca iz 5. prekomorske brigade Glavnom štabu Slovenije i zabrani upućivanja 3. prekomorske brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Makarska Borbe u Sloveniji 1945. Ranjenici u ratu Pelješac Borbe u Istri 1944. Vladimir Velebit Istra u oslobodilačkom ratu 118. lovačka divizija Mornarica NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) 5. prekomorska brigada Vrhovni štab NOVJ Omiš Vis Borbe u Hrvatskoj 1944. Kapitulacija Italije 26. dalmatinska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Borbe u Dalmaciji 1944. Glavni štab Slovenije Korčula 8. dalmatinski korpus NOVJ Miloje Milojević Borbe na Jadranu 1944. Josip Broz Tito 1. prekomorska brigada Brač 369. legionarska divizija (vražja) 1. tenkovska brigada NOVJ