🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. kosovsko-metohijska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

24. 9. 1944 U s. Tularima (kod Medveđe), od dobrovoljaca s Kosova i Metohije i iz srezova jablaničkog i kosaoničkog, formirana 5. kosovsko-metohijska NO brigada.

0. 10. 1944 Partizanski bataljon -Meto Barjaktari* ušao u sastav 5. kosovsko-metohijske NO brigade.

1. 10. 1944 U s. Tularima (kod Lebana) formiran 3. bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade.

15. 10. 1944 Između s. Merdara i zaseoka Mačje Stene jedinice 5. kosovsko-metohijske NO brigade napale grupu četnika i zarobile šestoricu.

20. 10. 1944 Kod s. Velike Braine (blizu Medvede) 5. kosovsko-metohijska NO brigada vodila borbu protiv nemačkih jedinica. Zarobljeno je 9 nemačkih vojnika a zaplenjena su 2 mitraljeza sa 9.000 metaka.

25. 10. 1944 Na Dražnoj čuki (kod Podujeva) 5. kosovsko-metohijska NO brigada napala nemačke jedinice i baliste i nanela im gubitke.

23. 12. 1944 Na jedinice 8. i 17. makedonske NO brigade i jedan bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade u Gnjilanu napale jake snage balista i manji broj četnika. Posle tročasovnih uličnih borbi balisti su proterani iz grada. Goneći neprijatelja jedinice NOVJ oslobodile su sela Mališevo i Silovce.

27. 12. 1944 U rejonu Gnjilana jedinice 5. kosovsko-metohijske NO brigade vodile borbu protiv balista, razbile ih i nanele im gubitke od 35 poginulih.

30. 1. 1945 Kod s. Dašinovaca (blizu Peći) oko 1000 balista napalo 3. bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade, ali su posle oštre šestočasovne borbe odbijeni. Brigada je pretrpela gubitke od 7 mrtvih i 24 ranjena.

31. 1. 1945 U rejonu Srbice, posle oštre borbe, 1. kosovsko-metohijska NOU brigada i 3. bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade odbili napad balističkih snaga, nanevši im osetne gubitke.

1. 2. 1945 Po naređenju Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju formiran Štab operativne grupe brigada pod čiju su komandu stavljene: 3. i 5. kosovsko-metohijska NO brigada, 1. bokeljska NOU brigada i 6. crnogorska NOU brigada.

2. 2. 1945 Između Kos. Mitrovice i Vučitrna dva bataljona 5. kosovsko-metohijske NO brigade vodili borbu protiv grupe od oko 800 balista i naneli im gubitke od 8 poginulih i 6 ranjenih.

9. 2. 1945 Kod s. Poljanca i s. Poluže (blizu Srbice) 1. bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade otpočeo čišćenje terena. (U trodnevnim borbama protiv veće grupe balista, ubijeno je 18, ranjeno 25 i zarobljeno 6 balista.)

11. 2. 1945 Jedinice 5. kosovsko-metohijske NO brigade, posle oštrih osmočasovnih borbi, odbile pokušaje jakih balističkih snaga da se preko pl. Čičavice prebace u Stari Kolašin. Neprijatelj je imao oko 100 poginulih i ranjenih.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu 8. makedonska brigada Bitka za Srbiju Kolašin Glavni štab Makedonije 1. kosovsko-metohijska brigada Bali Kombetar Borbe na Kosovu i Metohiji 1. bokeljska udarna brigada Glavni štab Kosova i Metohije 17. makedonska brigada 6. crnogorska udarna brigada Josip Broz Tito Podujevo Borbe u Makedoniji 1944. Lebane