🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

52. kosovsko-metohijska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

8. 2. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 52. divizija NOVJ, u čiji su sastav ušla 1 udarna, 2. i 4. udarna kosovsko-metohijska NO brigada.

8. 2. 1945 Vrhovni štab NOV i POJ naredio da 46. i 52. divizija NOVJ i Operativna grupa brigade potpadnu pod neposrednu komandu Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju.

11. 2. 1945 Kod s. Kozinca (blizu Srbice) delovi 1. kosovsko-metohijske udarne brigade 52. divizije NOVJ vodili oštru borbu protiv balista i naneli im gubitke od 32 poginula i većeg broja ranjenih.

18. 2. 1945 Pri čišćenju sela u podnožju pl. Cičavice delovi 52. divizije NOVJ ubili 20 balista, dok se nekoliko manjih grupa balista predalo.

19. 2. 1945 Između s. Kožinca i s. Stutice (kod Srbice) delovi 52. divizije NOVJ u borbama razbili jaku balističku grupu i naneli joj velike gubitke.

21. 2. 1945 U jugoistočnom delu s. Trstenika (kod Srbice) 4. kosovsko-metohijska udarna brigada 52. divizije NOVJ opkolila ostatke dveju balističkih grupa. Pri probijanju iz okruženja u pravcu s. Globara poginulo je 19 balista, među kojima i vođa Šaban Poluža, a ranjen je veći broj, među kojima i vođa Memet Gradića (koji je docnije podlegao ranama).

26. 2. 1945 Prva kosovsko-metohijska udarna brigada 52. divizije NOVJ uništila u dragaškom srezu veću grupu balista.

13. 4. 1945 Odlukom Generalštaba JA rasformirana 3. kosovsko-metohijska NO brigada a njenim ljudstvom popunjene jedinice 52. divizije JA i Operativne grupe brigada.

25. 4. 1945 Druga kosovsko-metohijska brigada 52. divizije JA u borbama u Kačaniku prisilila na predaju 38 balista.

27. 4. 1945 Na pl. Žegovcu i pl. Lipovici delovi 1. i 4. kosovsko-metohijske udarne brigade 52. divizije JA, posle dvodnevnog čišćenja, zarobili 11 balista.

7. 5. 1945 U rejonu Vojindola (na padinama Suve pl.), čisteći teren, delovi 4. kosovsko-metohijske udarne brigade 52. divizije JA uništili grupu od 6 balista. Sutradan su zarobili načelnika štaba četničke Kolašinske brigade i još jednog četnika.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bali Kombetar Borbe u Srbiji 1945. 3. kosovsko-metohijska brigada Milan Zečar Đakovica Završne operacije u Jugoslaviji Borbe na Kosovu i Metohiji Vrhovni štab NOVJ Kolašin Politički komesari u NOR-u 2. kosovsko-metohijska brigada Kolašinska četnička brigada 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Josip Broz Tito Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju SKOJ 1. kosovsko-metohijska brigada 4. kosovsko-metohijska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu