🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

9. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

11. 9. 1944 Kod s. Morovića (u Bosutskim šumama), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Bosutskog NOP odreda, 2. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade i novih boraca formirana 9. vojvođanska NOU brigada.

16. 9. 1944 Između s. Gibarca i s. Kukujevaca (kod Šida) delovi 9. vojvođanske NOU brigade razrušili prugu i posekli 24 tt stuba.

17. 9. 1944 Između Šida i s. Tovarnika delovi 9. vojvođanske NOU brigade porušili oko 120 metara pruge i posekli 12 tt stubova, a između s. Kukujevaca i s. Kuzmina porušili 70 metara pruge i posekli 7 tt stubova.

23. 9. 1944 Na putu s. Bosut - s. Kuzmin (kod Srem. Mitrovice) delovi 2. bataljona 9. vojvođanske NOU brigade iz zasede napali grupu folksdojčera, ubili 4, ranili 5 i zarobili 3 vojnika a zaplenili 9 pušaka, 2 pištolja, 2 sanduka municije i drugu opremu.

30. 9. 1944 Između s. Gibarca i s. Bačinaca (kod Šida) delovi 9. vojvođanske NOU brigade porušili 400 metara pruge.

1. 10. 1944 Između Šida i s. Kukujevaca diverzantske grupe 9. vojvođanske NOU brigade na 23 mesta minirale i oštetile prugu.

15. 10. 1944 Između s. Martinaca i s. Kukujevaca (kod Šida) jedan bataljon 9. vojvođanske NOU brigade miniranjem na 27 mesta razrušio prugu (u ukupnoj dužini od 500 metara) i posekao 25 tt stubova.

16. 10. 1944 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) 1. bataljon 9. vojvođanske NOU brigade na 4 mesta porušio prugu.

17. 10. 1944 Između s. Laćarka i s. Martinaca (kod Srem. Mitrovice) 3. bataljon 9. vojvođanske NOU brigade na 6 mesta porušio prugu.

19. 10. 1944 U s. Sotu (kod Šida) delovi 9. vojvođanske NOU brigade napali na dobro utvrđenu posadu (oko 150 vojnika iz domobranskog 8. lovačkog puka). Posle dvočasovne borbe napad je obustavljen zbog jakog neprijateljskog otpora. Brigada je imala 10 ranjenih boraca.

23. 10. 1944 Jurišni bataljon 11. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo 1. bataljona 9. vojvođanske NOU brigade, napao nemačku kolonu jačine oko 200 vojnika koja je pokušala da se probije od s. V. Radinaca ka s. Čalmi (kod Srem. Mitrovice). Neprijatelju su naneti osetni gubici: samo jedan deo je uspeo da se probije ka s. Čalmi.

26. 10. 1944 Jedinice 9. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo jednog bataljona 7. vojvođanske NOU brigado, posle oštrih borbi, proterale iz, s. Vrdnika (kod Iriga) jedan nemački bataljon. Sledeče noći neprijatelj je ponovo zauzeo to selo, ali je ono sutradan konačno oslobođeno. Ukupni gubici neprijatelja, oko 200 poginulih vojnika. U 7. i 9. brigadi poginulo je oko 40 a ranjeno 55 boraca. Zaplenjeno je 10 p. mitraljeza, preko 120 pušaka i cela kompozicija jednog voza od 40 vagona s municijom, hranom i raznom drugom opremom.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1944. 11. vojvođanska udarna brigada Irig Bitka za Srbiju 7. vojvođanska udarna brigada Šid Sremska Mitrovica Pljačka u ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Vojvodine Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943.