🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Afrički front

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

7. 2. 1941 Oslobođenjem zapadnog Egipta i Kirenajke završena ofanziva britanskih snaga u severnoj Africi, u toku koje je razbijeno deset italijanskih divizija.

9. 2. 1941 Kod El Agejle (severna Afrika) stabilizovan front između britanskih i italijanskih snaga.

27. 11. 1941 Saveznici zauzeli pokrajinu Godar (u Etiopiji). Time su slomili poslednji otpor italijanskih snaga u istočnoj Africi i završili oslobođenje Etiopije, Somalije i Eritreje.

12. 1. 1942 U Vašingtonu, na sednici Zajedničkog komiteta načelnika štabova V. Britanije i SAD, uz prisustvo predsednika SAD Franklina Ruzvelta i predsednika vlade V. Britanije Vinstona Čerčila, odlučeno da se deo trupa SAD prebaci u severnu Irsku i pristupi pripremama za iskrcavanje u severnu Afriku.

14. 4. 1942 U Londonu, u prisustvu predstavnika SAD, održana sednica Komiteta odbrane V. Britanije, na kojoj je rešeno da se tokom 1942. zaustavi prodor nemačko-italijanskih snaga u severnu Afriku (Maroko, Alžir), a u toku 1943. otpočne invazija savezničkih snaga u Francusku.

24. 4. 1942 Od 30. marta do 24. aprila britansko vazduhoplovstvo, u 13 navrata, sa baza iz severne Afrike, dopremilo Draži Mihailoviću zlato, radio-uređaje, oružje, municiju i drugo.

18. 5. 1942 U Vašingtonu između vlade SAD i vlade Kraljevine Jugoslavije potpisan vojni sporazum o pružanju pomoći u opremi i obući jugoslovenskim trupama u inostranstvu i o prevozu jugoslovenskih dobrovoljaca iz Amerike u južnu Afriku.

12. 8. 1942 U Moskvi otpočeli višednevni razgovori (Moskovska konferencija) između predsed nika vlade SSSR-a Josifa Visarionoviča Staljina, predsednika britanske vlade Vinstona Čerčila i Averela Harimana, izaslanika predsednika SAD, na kome su razmatrani opšti planovi budućih saveznih operacija, Čerčil je Staljina upoznao sa predstojećim iskrcavanjem u Severnu Afriku i sa otvaranjem drugog fronta u Evropi u toku 1943.

0. 10. 1942 Delovi Rasinskog NOP odreda, u dva maha, kod s. Vitkovca (na pruzi Niš-Stalać) srušili prugu, usled čega su se srušili jedan teretni voz i jedna kompozicija s nemačkim ranjenicima koji su iz Afrike upućeni u Nemačku na lečenje. Tom prilikom je poginulo oko 100 nemačkih vojnika.

8. 11. 1942 Otpočelo iskrcavanje savezničkih snaga u severnu Afriku (u Maroko i Alžir).

22. 11. 1942 U Sušaku komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- održao sastanak s komandantima potčinjenih korpusa povodom izmena postojećih okupacionih područja zbog novonastale situacije u Sredozemlju (iskrcavanja saveznika u severnoj Africi).

27. 11. 1942 CK KP Slovenije uputio cirkularno pismo svim organizacijama KPS u bataljoniina i u brigadama i okružnim organizacijama KPS: o novim zadacima u vezi sa preokretom na istočnom frontu i prelaskom saveznika u ofanzivu u Africi.

12. 5. 1943 Kod rta Bona u Tunisu kapituliralo oko 225.000 pripadnika nemačke i italijanske vojne sile, čime su, posle 35 meseci, završene borbe u severnoj Africi.

23. 12. 1943 Postignut sporazum između Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje i predstavnika Nacionalnog komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije o prihvatu izbeglica iz Jugoslavije, njihovom prebacivanju za severnu Afriku i stvaranju zbegova.

0. 1. 1944 Brodovi mornarice NOVJ i saveznički brodovi otpočeli prebacivanje oko 34.000 jugoslovenskih izbeglica (žena, dece i staraca) sa o. Visa, preko južne Italije, u severnu Afriku. Oko 27.000 lica smešteno je u novoosnovane logore zbega u Egiptu (El Sat. El Khatatba i Tulumbat). Za rukovođenje životom i radom ovih logora formiran je Centralni odbor zbega, koji je bio potčinjen Oblasnom NO odboru za Dalmaciju.

20. 1. 1944 Moskovska -Pravda- objavila vest iz Kaira o pobuni u jugoslovenskoj vojsci: -U poslednje vreme u jugo-slovenskim vojnim krugovima Purićeva vlada, koja je stigla ovamo, na svaki način sprečava odlazak u Jugoslaviju onih vojnika i oficira koji su izrazili želju da stupe u redove Narodnooslobodilačke armije Jugoslavije, na čijem se čelu nalazi maršal Tito. Prema vestima, takvu želju su izrazila 653 vojnika i oficira od 800 ljudi koji sačinjavaju neke jugoslovenske jedinice u Africi, 224 jugoslovenska mornara od 260 onih koji se nalaze u Aleksandriji i 16 ljudi iz kraljeve telesne garde.

Fotografije

Povezane odrednice

Kapitulacija Italije Britanija i Jugoslavija 1. lovačka eskadrila NOVJ Josif Staljin Italija u drugom svetskom ratu Britanska pomoć četnicima Partizanska avijacija Borbe u Srbiji 1942. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Dwight Eisenhower Očekivano iskrcavanje saveznika Divizija Garibaldi Osoppo Komunistička partija Slovenije Božidar Purić Italijanski partizani Josip Broz Tito Avijacija u oslobodilačkom ratu SAD i Jugoslavija Borbe u Dalmaciji 1942. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Mornarica NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Divizija Garibaldi Vlada Sovjetskog Saveza Četničke sabotaže Vrhovni štab NOVJ Winston Churchill Ranjenici u ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Sloveniji 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1944. Aleksandar Ranković Istočni front Deca u ratu Vlada Velike Britanije SSSR i Jugoslavija 12. vojvođanski korpus NOVJ Sušak Franklin Roosevelt Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1944. Rasinski partizanski odred Zarobljenici u ratu Dragoljub Draža Mihailović