🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ante Pavelić

Za ovaj pojam je pronađeno 34 hronoloških zapisa, 113 dokumenata i 21 fotografija.

Događaji

28. 3. 1941 U Rimu predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini primio vođu ustaškog pokreta Antu Pavelića i ponovio mu odluku da vlast u Hrvatskoj preda ustašama. Pavelić potvrdio svoje obaveze prema Italiji, pored ostalog i predaju Dalmacije.

5. 4. 1941 U Rimu vođa ustaškog pokreta, Ante Pavelić održao govor preko tajne ustaške radio-stanice, pozivajući ustaše na razbijanje Jugoslavije.

16. 4. 1941 U Zagrebu nadbiskup katoličke crkve Alojzije Stepinac učinio službenu posetu poglavniku NDH Anti Paveliću i izrazio punu podršku kvislinškoj ustaškoj državi.

17. 4. 1941 Poglavnik NDH Ante Pavelić izdao zakonsku odredbu kojom se u NDH uvode vanredni sudovi za suđenje po kratkom postupku.

21. 4. 1941 U Zagrebu poglavnik NDH Ante Pavelić održao govor u kome je pozvao ustaše na uništenje Srba, Jevreja i Cigana.

25. 4. 1941 U Ljubljani održan sastanak između poglavnika NDH Ante Pavelića i ministra inostranih poslova Italije Galeaca Ćana, na kome su ponovo razmotrene obaveze kvislinške NDH prema Italiji.

30. 4. 1941 Poglavnik NDH Ante Pavelić izdao zakonsku odredbu o rasnoj pripadnosti, koja je poslužila kao osnov za progone Srba, Jevreja i Cigana u ustaškoj državi.

8. 5. 1941 U Tržiču održan tajni sastanak između predsednika italijanske vlade Benita Musolinija i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome je utvrđeno razgraničenje kvislinške NDH i Italije.

17. 5. 1941 U Vatikanu se sastali Ante Pavelić i papa Pije XII. Na sastanku je papa podržao akciju masovnog prekrštavania Srba u Hrvatskoj.

17. 5. 1941 Na molbu poglavnika Ante Pavelića, za kralja NDH proglašen vojvoda od Spoleta, sin italijanskog kralja Vitorija Emanuela III.

5. 6. 1941 U Berhtesgadenu (u Nemačkoj) poglavnik NDH Ante Pavelie posetio vođu Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i izrazio mu zahvalnost zbog stvaranja kvislinške NDH.

0. 8. 1941 Predsednik italijanske vlade Benito Musolini obavestio poglavnika ustaške NDH Antu Pavelića o odluci italijanske vlade da, zbog širenja ustanka, italijanske trupe ponovo okupiraju demilitarizovanu zonu.

10. 8. 1941 Znatan deo prvaka HSS i ostalih organizacija hrvatskog seljačkog pokreta na svečan način pristupio ustaškom pokretu i položio zakletvu Paveliću.

19. 8. 1941 Poglavnik ustaške NDH Ante Pavelić obavestio predsednika italijanske vlade Benita Musolinija da prihvata okupaciju demilitarizovane zone u NDH od italijanskih trupa.

26. 8. 1941 U Zagrebu vođeni razgovori između poglavnika NDH Ante Pavelića i komandanta italijanske 2. armije generala Vitoria Ambrozija, u kojima je utvrđen plan o ponovnoj italijanskoj okupaciji II i III zone.

0. 9. 1941 Štab Hercegovačke brigade. NOP odreda obratio se pismom borcima i komandirima četa narodne vojske u kome je objasnio da su -režim ubijanja, međusobnog klanja i nasilja u zemlji uveli okupatori i da ga izvode sami, u zajednici ili preko svojih agenata- (Pavelića, Nedića i dr); da su na inicijativu KPJ organizovani partizanski odredi i da je obrazovan Glavni štab tih odreda, koji rukovodi oslobodilačkom borbom naroda Jugoslavije; ukazao na slabosti četa narodne vojske i pozvao na stvaranje čvrstih disciplinovanih NOP odreda po četama u cilju ozdravljenja četa i čišćenje narodne borbe od svega što je iskrivljuje. Pismo je poslužilo kao politička osnova za reorganizaciju jedinica i pravilno usmeravanje NOB-a u Hercegovini.

12. 12. 1941 Ministarstvo domobranstva NDH dostavilo poglavniku ustaške NDH Anti Paveliću studiju o merama za obnovu i uspostavljanje domobranskih jedinica i za gušenje ustanka. Ističući da su dejstva partizanskih jedinica sve šira i snažnija i da postižu sve značajnije uspehe, ono smatra da se ta aktivnost ne može savladati bez preduzimanja hitnih mera.

0. 1. 1942 VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ uputili CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivu: od sitnijih akcija preći na koordinirane akcije nekoliko partizanskih jedinica radi osvajanja oružja i municije, u koju svrhu iskoristiti i nezadovoljstvo u jedinicama NDH; proširiti slobodnu teritoriju u Lici i Kordunu; narodu objašnjavati izdajničku ulogu Vladimira Mačeka i Ante Pavelića NO; odbore ne opterećivati vojnim zadacima; čuvati kadrove; prikupiti oko 300 najboljih boraca iz Hrvatske koji bi u datom momentu ušli u sastav 1. proleterske NOU brigade.

31. 1. 1942 U Zagrebu održan sastanak između opunomoćenog komandujućeg generala u Srbiji Paula Badera, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze-Horstenaua nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea, poglavnika NDH Ante Pavelića i doglavnika Slavka Kvaternika. Oni su razmotrili situaciju u istočnoj Bosni i resili da civilnu vlast i dalje vrše organi NDH a da se sve ustaške i domobranske snage toga područja potčine nemačkoj 718. pešadijskoj diviziji.

0. 2. 1942 Štab NOP odreda za Slavoniju uputio letak domobranskim vojnicima, podoficirima i oficirima: govoreći o nedelima Pavelića i okupatorskih snaga u našoj zemlji, on ih poziva da stupaju u redove partizanskih jedinica.

17. 3. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar izvestio generalnog sekretara CK KPJ Josipa Broza Tita o premeštanju CK KPH iz Zagreba na oslobođenu teritoriju, o formiranju Povereništva CK KPH za Slavoniju i Povereništva CK KPH u Zagrebu, o neuspehu Pavelićeve mobilizacije, o razvoju ustanka u Dalmaciji i o situaciji u Srbiji i Sloveniji.

16. 4. 1942 Poglavnik NDH Ante Pavelić izdao propis o držanju jedinica u toku okupatorsko-kvislinške operacije u istočnoj Bosni i Hercegovini (tzv. treće ofanzive) protiv jedinica NOP i DV Jugoslavije: uzimati taoce; ubiti svakog onog ko §g zatekne bez t-ni žja u zoni operacija; ubijati zarobljene partizane; uništavati kuće i naselja koja, po oceni komandi, mogu koristiti partizanima; na -očišćenim- područjima odmah uspo staviti posade i ustašku vlast.

9. 8. 1942 Prema naređenju Pavelićevog Glavnog stana, u cilju masovnih represalija u Sremu, formirano -Više redarstveno povereništvo za Veliku župu Vuka-.

15. 8. 1942 Preko italijanske vojne misije u Zagrebu, poglavnik NDH Ante Pavelić tražio od Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica na području V. Kapele.

19. 9. 1942 U Zagrebu održan sastanak između komandanta italijanske 2. armije generala Marija Roate i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome su, pored ostalog razmotrena pitanja u vezi sa operacijom protiv partizanskih snaga u Eosni i Hercegovini (operacijom -Dinara-) i pitanja odnosa Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s najvišim vojnim i civilnim organima NDH.

12. 10. 1942 Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio letak vojnicima, podoficirima i oficirima domobranske vojske u Duvnu, Sinju i Imotskom, u kome, objašnjavajući im ko su i šta hoće Pavelić, Nedić i Draža Mihailović, poziva ih da prelaze u NOP odrede.

15. 10. 1942 U Zagrebu održan sastanak između poglavnika NDH Ante Pavelića i komandanta italijanske 2. armije generala Matija Roate na kome je, pored ostalog, razmotreno: pitanje četnika, stvaranje ustaških pripremnih jedinica u drugoj zoni i plan budućih operacija protiv jedinica NOV i POJ na području zapadne Bosne (ciklus operacija -Dinara-), Žumberka i Korduna.

0. 11. 1942 U Vinici (u Ukrajini) vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler održao sastanak sa vrhovnim komandantom Jugoistoka generalom Aleksandrom Lerom i poglavnikom NDH Antom Pavelićem, na kome je razmotrena situacija u NDH i rešeno da se preduzmu krupne operacije radi uništenja NOV i POJ.

20. 9. 1943 ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

11. 11. 1943 Kod s. Plešivice (blizu Jastrebarskog) delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali vod ustaša Pavelićeve gardijske brigade, te ubili 5 i ranili 3 ustae i zaplenili 2 kamiona.

19. 3. 1944 Grupa oficira vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, privremeno smeštena u logorima Švajcarske, potpisala deklaraciju u kojoj izjavljuje da se stavlja pod komandu maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita a od švajcarskih vlasti tražila da je od oficira vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije četnički orijentisanih odvoje u zasebne logore. Pored toga, oni su osudili izdajnički rad svih protivnarodnih elemenata u zemlji pod vođstvom Pavelića, Nedića, Rupnika, Draže Mihailovića i drugih i odrekli se izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, smatrajući da su AVNOJ i NKOJ jedini, od naroda izabrani, zakonodavni i izvršni organ.

0. 5. 1944 Održan prvi sastanak između predstavnika NDH Mladena Lorkovića i Davida Sinčića i rukovodilaca HSS Augusta Košutića i Ivana Farolfija. Na njemu je zaključeno: izvesti državni udar, raspustiti ustaške vojne formacije i stranačke organizacije i objedinjenim snagama domobrana i narodne zaštite preuzeti građansku i vojnu vlast u NDH; u zajednici sa četnicima popa Đujića organizovati odbranu na liniji r. Neretva - pl. Bjelašnica - r. Bosna - Vinkovci i pozvati zapadne saveznike da zaposednu dalmatinsku obalu; Anti Paveliću dozvoliti dobrovoljni odlazak u emigraciju, a dužnost predsednika Hrvatske Republike poveriti Vladimiru Mačeku. S planom puča je upoznat i Pavelić, koji se složio sa svim njegovim pojedinostima, ali je o svemu tome nesmotreno obavestio nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea. Informisan o pripremama prevrata u Hrvatskoj, Hitler je odmah zatražio od Pavelića da uhapsi i internira vođe puča.

0. 10. 1944 U Rimu dr Miha Krek, bivši ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, primio tajnu delegaciju Natlačena i Rupnika i s njom izradio plan o stvaranju samostalne slovenačke države, koja će, u zajednici sa četnicima Draže Mihailovića, Seljačkom zaštitom HSS - i ustaškim i domobranskim snagama Ante Pavelića, organizovati tzv. slovenački mostobran da bi se sprečio prodor NOVJ na zapad.

0. 12. 1944 U s. Čučerju (blizu Zagreba) ustaše obesile 20 simpatizera NOP-a. Tom vešanju je prisustvovao poglavnik NDH Ante Pavelić.

Dokumenti

Ovlašćenje poglavnika dr Andriji Artukoviću i dr Branku Benzonu od 10. aprila 1941. da u ime hrvatskog ustaškog pokreta zastupaju interese NDH u Mađarskoj i Nemačkoj

Koncept telegrama dr Ante Pavelića od 15. aprila 1941. fireru, kojim potvrđuje prijem telegrama o priznavanju NDH, zahvaljuje na ukazanom poverenju i iskazuje bezgraničnu ljubav i divljenje Hrvatskog naroda za vođu Nemačkog Rajha

Telegram Adolfa Hitlera od 15. aprila 1941. dr Anti Paveliću, kojim mu zahvaljuje na njegov i telegram generala Kvaternika i priznaje NDH od strane Nemačkog Rajha

Zagreb, 16. april 1941. Telegram poglavnika ustaške Nezavisne Države Hrvatske Ante Pavelića Miklósu Horthyju

Zakonska odredba za obranu naroda i države dra Ante Pavelića

Zakonska odredba poglavnika od 17. aprila 1941. za odbranu naroda i države

Izvještaja Ede Bulata od 21. travnja 1941. poglavniku Paveliću o preduzimanju vlasti od strane Talijana u Splitu

Obaveštenje nemačkog poslanika u Zagrebu od 24. aprila 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ćana i Pavelića

Obavještenje njemačkog poslanika u Zagrebu od 24. travnja 1941. Ministriu vanjskih poslova Reicha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ciana i Pavelića 

Zakonska odredba poglavnika od 25. aprila 1941. o zabrani upotrebe ćirilice na celoj teritoriji NDH

Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 26.aprila 1941. o razgovorima između Ćana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH

Izvještaj njemačkog poslanika u Zagrebu Sigfrida Kaschea od 26. travnja 1941. o razgovorima između Ciana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH

Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o rasnoj pripadnosti žitelja NDH

Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o državljanstvu pripadnika NDH

Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda

Zakonska odredba poglavnika od 3. maja 1941. o prelasku iz jedne vere u drugu

Naređenje izaslanika Vlade NDH u Sarajevu od 13. maja 1941. povjerenicima poglavnika u Sarajevu za sprovođenje rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova o otpuštanju iz službe svih Srba i Crnogoraca

Zakonska odredba poglavnika od 17. maja 1941. o prijekim sudovima

Pismo predsjednika Talijanske fašističke vlade Mussolinija od 18. svibnja 1941. predsjedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju općine Split i otoka Korčule i o pravima Talijanske nacionalne manjine na području NDH

Pismo predsednika italijanske fašističke vlade Musolinija od 18. maja 1941. predsedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju opštine Split i ostrva Korčule i o pravima italijanske nacionalne manjine na području NDH

Ugovor od 18 svibnja 1941 god. o suradnji između NDH i fašističke Italije

Izveštaj Krilnog zapovjedništva za Sandžak od 25. maja 1941. poglavnikovom povjereniku u Sarajevu o određivanju kvote za mere odmazde u Sandžaku

Zakonska odredba poglavnika od 4. juna 1941. o zaštiti narodne i arijevske kulture hrvatskog naroda

Zakonska odredba poglavnika od 5. juna 1941. o obaveznoj prijavi židovske imovine i židovskih preduzeća

Zakonska odredba poglavnika od 5. juna 1941. o sprečavanju prikrivanja židovske imovine

Zakonska odredba poglavnika od 7. juna 1941. o istočnoj granici Nezavisne Države Hrvatske

Tekst govora poglavnika dr Anta Pavelića održanog u Veneciji 15. juna 1941. prilikom pristupanja Nezavisne Države Hrvatske Trojnom paktu

Depeša kotarskog predstojnika iz Gacka upućena 23. juna 1941. poglavnikom povjereništvu u Sarajevu o paljenju srpskih sela, hapšenju i ubijanju ljudi od strane ustaša

Zakonska odredba poglavnika od 24. juna 1941. o osnivanju Državnog ravnateljstva za ponovu

Zakonska odredba poglavnika o pokretnom prijekom sudu od 24. juna 1941.

Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 25. lipnja 1941. poglavniku Paveliću o odnosima Talijana i četnika u Kninu

Zakonska odredba poglavnika od 26. juna 1941. o dopuni zakonske odredbe o prijekom sudu i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu

Vanredna zakonska odredba i zapovjed poglavnika od 26. juna 1941. o nadležnosti prijekih sudova sa posebnim naglaskom o postupku prema Jevrejima

Proglas poglavnika dr Ante Pavelića hrvatskom narodu od 3. jula 1941. za borbu protiv Sovjetskog Saveza

Predstavka Adema Omerovića, predstavnika novopazarskog kotara pri izaslanstvu Sandžaklija u Zagrebu, od 3. jula 1941. poglavniku sa molbom za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Pavelićeva Zakonska odredba o promjeni zakonske odredbe o prijekom sudu i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu

Zakonska odredba poglavnika od 5. jula 1941. o promeni zakonske odredbe o prijekom sudu i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu

Izveštaj posebnog opunomoćenika poglavnika podmaršala Lakše od 5. jula 1941. zapovjedniku kopnene vojske o divljačkim i neljudskim postupcima ustaša u Hercegovini

Zakonska odredba poglavnika od 10. jula 1941. o nadopuni zakonske odredbe o prijekim sudovima od 17. maja 1941. i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu od 24. juna 1941

Izveštaj velike župe Hum od 15. jula 1941. posebnom opunomoćeniku poglavnika podmaršalu Lakši o zločinima ustaša nad 90 osoba u blizini manastira Humac

Predlog poglavnikovog povjerenika u Sarajevu od 23. jula 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova za naseljavanje istočne granice NDH muslimanskim i katoličkim življem

Depeša velike župe Dubrava od 5. avgusta 1941. posebnom opunomoćeniku poglavnika podmaršalu Lakši o hapšenju pravoslavaca pretežno žena i dece, i upućivanju u logor Gospić

Zakonska odredba poglavnika od 6. avgusta 1941. o postupku s imovinom osoba koje su napustile područje Nezavisne Države Hrvatske

Iz obavijesti br. 1. poglavnikovog ureda o bijegu iz logora Kerestinec, napadu na ustašku sveučilišnu vojnicu u Zagrebu i diverzijama na željezničkim prugama u okolici Zagreba

Obavijest br. 1 Poglavnikovoga ureda od 7 kolovoza 1941 god. o bjegstvu zatvorenika iz logora Kerestinec, akcijama partizana na Kordunu i napadu na ustašku vojnicu u Zagrebu

Izvještaj Davida Sinčića podžupana Velike župe Bribir i Sidraga od 12. kolovoza 1941. poglavniku Nezavisne Države Hrvatske Anti Paveliću o ustanku u Kninu i okolici

Zakonska odredba poglavnika od 14. avgusta 1941. o hrvatskom jeziku, njegovoj čistoći i pravopisu

Depeša Musolinija od 21. avgusta 1941. Paveliću u vezi sa okupacijom demilitarizovane zone

Zakonska odredba poglavnika od 27. avgusta 1941. o promeni imena grada Sremski Karlovci u Hrvatski Karlovci

Izveštaj Zapovjedništva Vojne krajine od 28. avgusta 1941. predstojniku poglavnikovog vojnog ureda o situaciji u dolini reke Bosne i paljenju srpskih sela

Telegram posebnog opunomoćenika poglavnika u Sarajevu od 11. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva kojim javlja da ustaše iz Hercegovine dolaze u Bosnu da ubijaju i pljačkaju

Zakonska odredba poglavnika od 2. oktobra 1941. o odmazdi nad stanovništvom

Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o cijepanju slika poglavnika NDH dra Ante Pavelića na području Velike Gorice

Zakonska odredba poglavnika od 25. novembra 1941. o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilan boravak u sabirne i radne logore

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. studenog 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o odnosima Talijana i četnika prema NDH nakon sporazuma u Opatiji

Zakonska odredba poglavnika od 4. decembra 1941. o ukidanju julijanskog kalendara na području Nezavisne Države Hrvatske

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 23. prosinca 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o napadu četnika na Oružničku postaju u selu Štikovo

Zabeleška Operativnog odeljenja Više komande 65 za naročitu upotrebu od 26. januara 1942. sa sastanaka opunomoćenog komandanta u Srbiji s nemačkim generalom u Zagrebu, nemačkim poslanikom u NDH i Pavelićem održanih 23. januara 1942. u Zagrebu u vezi s vojno-političkom situacijom i daljim merama u istočnoj Bosni

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 26. januara 1942.Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situacijiu istočnoj Bosni, političkim planovima Pavelića u NDH i odnosima sa Italijom

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 7. februara 1942. Poglavniku. NDH o odnosima ustaških vlasti i četnika na teritoriji

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 7. veljače 1942. poglavniku NDH o odnosima ustaških vlasti i četnika na teritoriju Župe

Izvještaj velikog župana Župe Bribir i Sidraga u Kninu od 6. ožujka 1942. poglavniku Paveliću o političkoj situaciji na području Župe

Izvještaj zamjenika zapovjednika Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Glavnom stanu Poglavnika o akciji protiv partizana na području Kalnika

Naredba Glavnog stana Poglavnika da akcijom čišćenja Kalnika od pobunjenika rukovodi Prva domobranska pješačka divizija

Izvještaj pukovnika Mate Rupčića, zamjenika Vrhovnog oružničkog zapovjednika NDH Glavnom stanu Poglavnika o komunističkom pokretu na području Velike župe Zagorje

Naređenje Glavnog stana poglavnika od 22. aprila 1942. Zapovjedništvu Utinjskog zdruga da produži operacije na području Petrove gore

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. travnja 1942. Poglavniku NDH o rasporedu partizanskih grupa na području Župe

Izvještaj zapovjednika Utinjskog zdruga od 15. maja 1942. Glavnom stanu poglavnika o borbama s partizanima na Petrovoj gori u vremenu od 9. do 15. maja

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 16. juna 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu partizana na opštinu u Klinča-Selu

Izveštaj Pavelićevog oficira za vezu kod nemačkog vojnog zapovednika Srbije od 9 juna 1942 god. o streljanju civilnog stanovništva u selu Grgurevci od strane Nemaca

Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovedništva od 11 juna 1942 god. Glavnom stanu Poglavnika o zločinima nemačke vojske u selu Grgurevci

Iz dnevnog izvješća Vrhovnog oružničkog zapovjedništva upućenog Glavnom stanu poglavnika NDH o diverziji na pruzi kod Zdenčine i napadu partizana na općinu u Klinča Selu

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 19. lipnja 1942. Poglavniku NDH o aktivnosti partizana u kotarima: Bos. Grahovo, Drvar, Knin i Drniš

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 22. juna 1942. Glavnom stanu poglavnika o prelasku partizana iz Bosne u Slavoniju i o borbama na teritoriji Slavonije

Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva upućenog Glavnom stanu poglavnika NDH o akcijama partizana na području Samobora

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 27. juna 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o stavu poslanika Zigfrida Kašea prema merama za sprečavanje širenja narodnooslo-bodilačkog pokreta, uništenje partizanskih snaga i uspostavljanje mira u zapadnoj Bosni izloženom u memorandumu i pismima Paveliću i Kvaterniku

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. lipnja 1942. Poglavniku NDH o odnosu vlasti NDH prema četnicima

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 4. srpnja 1942. Poglavniku NDH o sporazumu s četnicima

Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. srpnja 1942. Poglavniku NDH o suradnji sa četnicima

Raspis Glavnog stana poglavnika od 24 jula 1942 god. o razgraničenju područja između četničkih odreda i ustaško-domobranskih snaga i brojno stanje četničkih jedinica

Izvještaj velikog župana Velike župe Gacka i Lika od 6. avgusta 1942. Glavnom stanu poglavnika o stanju u ustaškim i domobranskim jedinicama na teritoriji Župe

Izveštaj državnog sekretara NDH od 6 avgusta 1942 god. Glavnom stanu Poglavnika o prilikama u Sremu

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 25. avgusta 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu na željezničku stanicu Generalski Stol i na ustaško-domobranski garnizon u Udbini

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 13. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o borbama, s partizanima u zapadnoj Lici i Žumberku

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 15. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o postupcima njemačkih, i ustaških jedinica na teritoriji Okučana

Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Bihać od 17. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu partizana na Hrvatski Blagaj

Izveštaj oficira za vezu NDH pri Štabu nemačke 718. pešadijske divizije od 11. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o sastanku Dobrosava Jevđevića sa nemačkim predstavnicima

Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 23 septembra 1942 god. Glavnom stanu poglavnika o situaciji na području Fruške Gore

Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 27. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o stavu Glavnog stana poglavnika NDH u vezi sa učešćem četničkih snaga u operaciji »Dinara«

Izvještaj Velike župe Gacka i Lika od 7. oktobra 1942. Poglavniku NDH o borbama s partizanskim jedinicama, na teritoriji općina Kosinj i Pazarište

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 13. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o borbama Talijana i ustaško-domobranskih snaga protiv partizana u zapadnoj Lici

Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. oktobra 1942. o sadržaju sporazuma s poglavnikom NDH u pogledu četničkih formacija

Izvještaj Zapovjedništva oružanih snaga u Bihaću od 2. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu ustaša iz Udbine na selo Jošane

Izvještaj Zapovjedništva Ustaške vojnice od 31. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu partizana, i proboju obruča za vrijeme ustaške ofanzive na Žumberku

Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 10 novembra 1942 god. Glavnom stanu poglavnika o situaciji u Rumskom srezu

Naređenje Glavnog stana poglavnika od 21. novembra 1942. o ukidanju 4. operativne zone 1. domobranskog zdruga i o formiranju Operativnog područja Karlovac koje se u taktičkom pogledu podređuje talijanskoj komandi za sektor Karlovac

Naređenje Glavnog stana poglavnika od 13. decembra 1942. zapovjedniku sektora Gospić za povlačenje ustaških jedinica iz Udbine

Izvještaj Talijanske vojne misije u Hrvatskoj od 23. decembra 1942. Poglavniku NDH o borbama talijanskih jedinica protiv partizana na poluotoku Pelješcu

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Varaždin Okružnom komitetu KPH Varaždin o proglašenju Pavelićeve mobilizacije, racijama i teroru ustaša po selima varaždinskoga kotara

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1942. Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1943. Ustaški zločini 1941. Josip Broz Tito Adolf Hitler Diverzije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom 2. italijanska armija Bihać Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Holokaust u Jugoslaviji 718. pešadijska divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu Grgurevci Korčula Ustanak u Dalmaciji 1941. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Karlovac Siegfried Kasche Ustanak u Hercegovini 1941. Logor Kerestinec Operacija Dinara Split David Sinčić Mario Roatta Sarajevo Borbe u Hercegovini 1942. Drniš Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1942. Komunistička partija Hrvatske Istočni front Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Galeazzo Ciano Vladko Maček Aprilski rat Ustanak u NDH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa NDH Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Dalmaciji 1943. Dinarska četnička divizija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Romi u drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo Andrija Artuković Hrvatska seljačka stranka Knin Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Gospić Leon Rupnik Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Varaždin Centralni komitet KPJ Pokatoličavanje Srba Gacko Genocid u NDH Borbe u Sremu 1942. Hrvatska Kostajnica Slavko Kvaternik Benito Mussolini Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Hrvatskoj 1942. Sveštenici u ratu Joachim von Ribbentrop Alojzije Stepinac Četnici u ustanku Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ljubljana Vermaht u Jugoslaviji Ustanak u Hrvatskoj 1941. Vrhovna komanda Vermahta