🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Anthony Eden

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

4. 3. 1941 Poslanik V. Britanije Ronald Kembel doputovao iz Atine u Beograd sa poverljivim pismom ministra inostranih poslova V. Britanije Antoni Idna knezu-namesniku Pavlu Karađorđeviću, u kome se vlada Kraljevine Jugoslavije poziva na odbrambeni savez.

15. 5. 1942 Ministar inostranih poslava V, Britanije Antoni Idn obavestio predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije da će vlada V. Britanije i dalje pružati materijalnu i drugu pomoć Draži Mihailoviću.

24. 9. 1942 Prilikom otvaranja jugoslovenskog doma u Londonu ministar spoljnih poslova vlade V. Britanije Antoni Idn održao govor u kome, pored ostalog, veliča borbu četnika Draže Mihailovića protiv okupatora.

0. 10. 1942 U Londonu ministar spoljnih poslova vlade V. Britanije Antoni Idn primio sovjetskog ambasadora Majskog i tom prilikom insistirao da vlada SSSR-a, u duhu sporazuma o pomoći oslobodilačkim pokretima Evrope, zvanično prizna Dražu Mihailovića kao jedinog vođu otpora u Jugoslaviji. On je taj zahtev postavio u oštroj formi, preteći da problem četnika može pomutiti odnose SSSR - V. Britanija.

0. 12. 1942 Vlada SSSR tražila od ministra inostranih poslova V. Britanije Antoni Idna, prilikom njegove posete Moskvi, da vlada V. Britanije utiče na izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije kako bi Draža Mihailović prekinuo saradnju sa okupatorom.

26. 12. 1942 Ministar spoljnih poslova vlade V. Britanije Antoni Idn primio predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i kritikovao politički rad ove vlade, posebno rad u resoru ministarstva inostranih poslova.

11. 1. 1943 U Londonu ministar inostranih poslova V. Britanije Antoni Idn i predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije vodili razgovore o međunarodnom položaju četnika. Idn je zahtevao da četnici obustave borbu protiv partizana i sa njima postignu primirje, te otpočnu borbu protiv okupatora. Ukoliko posle toga - naglasio je on - svi narodi Jugoslavije ne prilivate četnike, ovi treba da se zadrže samo u Srbiji i izbegnu borbe protiv nadmoćnih snaga MOV i POJ; držeći Srbiju oni ce postati važan laktor, što ce primorati rukovodstvo partizana da vrsi ustupite i da se sa Dražom Mihailovićem sporazume. Zaključeno je ua saveznici pruže veću materijalnu pomoć Draži Mihailoviću, a da izbeglička vlada uspostavi što povoljnije odnose sa vladom SSSK-a. 

15. 3. 1943 U Vašingtonu održali sastanak predsednik SAD Franklin Ruzvelt i ministar inostranih poslova V. Britanije Antoni Idn, na kome su razmotrili probleme posleratnog uređenja: odnose sa SSSR-om, pitanje Poljske, Finske, Nemačke, Čehoslovačke, Austrije i balkanskih država. Što se tiče Jugoslavije, Ruzvelt je izneo plan o njenom cepanju, čemu se Idn usprotivio, pa je odlučeno da se izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije preporuči da ispita mogućnost stvaranja Kraljevine Jugoslavije na principu konfederacije.

26. 5. 1943 U Londonu vodili razgovore sovjetski ministar inostranih poslova Vjačeslav Molotov i britanski ministar inostranih poslova Antoni Idn, u kojima je, pored ostalog razmatran problem oružane borbe u Jugoslaviji. Izvršena je i razmena mišljenja o predlogu predsednika SAD Franklina Ruzvelta da četničke snage Draže Mihailovića i jedinice NOV i POJ imaju odvojene operacijske prostorije.

17. 6. 1943 Britanski ministar inostranih poslova Antoni Idn vodio razgovore sa predsednikom izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu o snazi NOP-a i odnosu naroda prema NOB-u, ističući da su široke mase Jugoslavije primile NOP u prvom redu zbog njegove demokratske platforme i široke akcije za nacionalno oslobođenje. Idn je kritikovao politiku izbegličke vlade i zahtevao da vlada odredi nova politička i nacionalna načela koja bi mase prihvatile.

8. 8. 1943 Ministar spoljnih poslova vlade V. Britanije Antoni Idn primio u Londonu pred stavnike svih buržoaskih grupa u izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije i obavestio ih o skoroj kapitulaciji Italije, savetujući da se buržoaske grupe ujedine. Sugerirao je, takođe, da se izbeglička vlada premesti u Kairo zbog ratnog poprišta u Italiji, koje će se pomeriti i na Balkan.

30. 9. 1943 Ministar spoljnih poslova vlade V. Britanije Antoni Idn, primajući akreditive od novog ambasadora izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Bogoljuba Jeftića, savetovao da izbeglička vlada preduzme inicijativu za izmirenje sa NOV i PO.J.

30. 12. 1943 Predsednik britanske vlade Vinston Čerčil uputio pismo ministru spoljnih poslova Antoni Idnu u kojem se, pored ostalog, kaže: -Obavestite me na koji ćete način da uklonite Mihailovića i tražite od kralja da to isto učini. Po mome mišljenju to je jedina Petrova šansa... -

5. 5. 1944 Ministar spoljnih poslova vlade V. Britanije Antoni Idn ponudio ambasadoru SSSR-a u Londonu plan o podeli interesnih sfera: -Rumunija da dođe pod uticaj sovjetske vlade a Grčka pod uticaj Ujedinjenog kraljevstva-.

22. 9. 1944 Ministar spoljnih poslova vlade V. Britanije Antoni Idn pozvao predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića i kritikovao ga najviše zbog njegove popustljivosti prema NOP-u, a naročito prema predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu. Pri tome je on obećao da će V. Britanija, dok traje rat, priznati samo onu vladu koja bude formirana na osnovu ustavnih prava Kraljevine Jugoslavije.

8. 10. 1944 Generalni sekretar HSS Juraj Krnjević posetio ministra spoljnih poslova V. Britanije Antoni Idna i predložio mu da jedinice savezničkih armija u Italiji zaposeđnu dalmatinsku obalu, a zatim da se, pod kontrolom savezničkih snaga sprovede referendum naroda o društvenom uređenju Jugoslavije. Krnjevićev predlog je odbačen.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Dragoljub Draža Mihailović Vlada Sovjetskog Saveza Grčka u drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija SSSR i Jugoslavija Winston Churchill Štampa u ratu Ivan Šubašić Pavle Karađorđević Britanska pomoć četnicima Franklin Roosevelt SAD i Jugoslavija Slobodan Jovanović Petar II Karađorđević Četnici u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Beograd Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Vojni puč 27. marta Kapitulacija Italije Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Josip Broz Tito Saradnja četnika sa okupatorom Vlada Velike Britanije Hrvatska seljačka stranka