🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Armijska grupa F

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale

Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 27. marta 1944. Grupi armija »F« o prodoru 2. i 5. NOU divizije i preduzetim protivmerama u operaciji »Kamerjeger« kao i o odbijanju zahteva kvislinške crnogorske vlade za pripajanje Sandžaka Crnoj Gori

Izveštaj -vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 15. jula 1944. Komandi Grupe armija »F« o razgovoru vođenom 14. jula 1944. u Kruševcu, sa četničkim komandantom Neškom Nedićem u vezi zajedničkih dejstava protiv jedinica NOV i POJ

Zabeleska načelnika vojne policije pri Komandi Grupe armija »F« od 31. avgusta 1944. o hapšenju Lorkovića i Vokića, ministara u vladi Nezavisne Države Hrvatske

Mesečni izveštaj komandanta Jugoistoka od 13. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o situaciji u pozadini u pogledu snabdevanja na dan 1. 9. 1944. i pregled stanja rezervi na području Grupe armija »F« na dan 24. avgusta 1944. godine

Izvještaj Komande Grupe armija F od 21. septembra 1944. Operativnom odjeljenju njemačke kopnene vojske za Jugoistok o dezerterstvima iz redova ustaških, domobranskih i legionarskih jedinica

Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. Komandi Grupe armija »F« o situaciji kod potčinjenih jedinica i dejstvima u Srbiji i Vojvodini

Obaveštenje Komande Grupe armija »F« od 20. oktobra 1944. Grupi armija »E« o situaciji posle napuštanja Beograda

Informacija Komande Grupe armija »F« od 16. novembra 1944. upućena komandama grupe armija »E« i 2. oklopne armije o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i odnosima prema ustašama

Izvod iz Ratnog dnevnika komande grupe Armija »F« za period od 1. jula do 31. decembra 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bitka za Srbiju Adolf Hitler Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Beograd Grčka u drugom svetskom ratu Dezerteri u ratu 2. oklopna armija Komandant Jugoistoka 5. krajiška udarna divizija NOVJ Drniš Gračac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Sremski front Sinj Borbe u Srbiji 1944. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Vermaht u Jugoslaviji Maximilian von Weichs Mladen Lorković Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Knin Kruševac Saradnja četnika sa okupatorom Bugarska u drugom svetskom ratu Armijska grupa E Beogradska operacija