🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska)

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

17. 9. 1944 U s. Mitrošincima (blizu Berova), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 4, 13. i 14. makedonske NO brigade i Artiljerijske brigade formirana 50. divizija NOVJ.

10. 10. 1944 U s. Laki (kod Kočana), od ljudstva koje je ranije služilo u artiljerijskim jedinicama, formirana Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ.

6. 11. 1944 U rejonu Rujevog brda (na komunikaciji Radovište-Stip) artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ iznenada otvorila vatru po nemačkoj koloni koja se preko Radovišta povlačila za Štip i nanela joj gubitke od oko 60 mrtvih i mnogo više ranjenih. Zaplenila je protivtenkovski top, putnički automobil i motocikl i zapalila kamion.

0. 12. 1944 U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

1. 3. 1945 U Skoplju, po naređenju GŠ JA za Makedoniju, formiran Dopunski artiljerijski divizion sastava tri mešovite baterije. Divizion je vršio obuku ljudstva za popunu artiljerijskih brigada 41, 49. i 50. divizije JA.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Sremu 1943. 2. makedonska udarna brigada 13. makedonska brigada 51. makedonska divizija NOVJ Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 11. makedonska brigada (kumanovska) Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) 20. makedonska brigada 48. makedonska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kumanovo Kočani Radoviš Kumanovska divizija NOVJ 41. makedonska divizija NOVJ Sremski front 49. makedonska divizija NOVJ 16. makedonska brigada Berovo 42. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov Štip 21. makedonska brigada Skoplje 15. makedonski korpus NOVJ 50. makedonska divizija NOVJ