🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska)

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

17. 9. 1944 U s. Mitrošincima (blizu Berova), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 4, 13. i 14. makedonske NO brigade i Artiljerijske brigade formirana 50. divizija NOVJ.

10. 10. 1944 U s. Laki (kod Kočana), od ljudstva koje je ranije služilo u artiljerijskim jedinicama, formirana Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ.

6. 11. 1944 U rejonu Rujevog brda (na komunikaciji Radovište-Stip) artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ iznenada otvorila vatru po nemačkoj koloni koja se preko Radovišta povlačila za Štip i nanela joj gubitke od oko 60 mrtvih i mnogo više ranjenih. Zaplenila je protivtenkovski top, putnički automobil i motocikl i zapalila kamion.

0. 12. 1944 U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

1. 3. 1945 U Skoplju, po naređenju GŠ JA za Makedoniju, formiran Dopunski artiljerijski divizion sastava tri mešovite baterije. Divizion je vršio obuku ljudstva za popunu artiljerijskih brigada 41, 49. i 50. divizije JA.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Sremski front 21. makedonska brigada 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov 15. makedonski korpus NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Kumanovska divizija NOVJ 41. makedonska divizija NOVJ 20. makedonska brigada 50. makedonska divizija NOVJ Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Kumanovo 42. makedonska divizija NOVJ 13. makedonska brigada Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) Skoplje 49. makedonska divizija NOVJ Štip Borbe u Makedoniji 1944. Kočani 16. makedonska brigada 11. makedonska brigada (kumanovska) Borbe u Sremu 1943. 51. makedonska divizija NOVJ Radoviš Berovo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 48. makedonska divizija NOVJ 2. makedonska udarna brigada