🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bane Andreev

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

3. 10. 1941 U Skoplje stigao delegat CK BRP(k) Bojan Balgarjanov, On se nije povezao sa sekretarom PK KPJ za Makedoniju Lazarom Koliševskim, već sa Šatorovim i Banom Andreevim (čalnom PK KPJ za Makedoniju).

0. 11. 1941 Pod uticajem Bojana Balgarjanova, PK KPJ za Makedoniju, sa Banom Andreevim na čelu, i pored neslaganja nekih članova, doneo odluku o rasformiranju Pokrajinskog vojnog štaba i Prilepskog NOP odreda. Time je ponovo zadat ozbiljan udarac oružanoj borbi makedonskog naroda.

6. 11. 1941 Bugarska policija uhapsila sekretara PK KPJ za Makedoniju Lazara Koliševskog. Rukovođenje Pokrajinskim komitetom preuzeo Bane Andreev.

0. 12. 1941 Sekretar PK KPJ za Makedoniju Bane Andreev otišao u Sofiju, gde je od CK BRP(k) primio instrukcije za rad.

7. 1. 1942 U Skoplju sekretar PK KPJ za Makedoniju Bane Andreev, podržan od delegata CK BRP(k), održao partijsko savetovanje s ciljem da opravda svoj oportunistički stav prema oružanoj borbi u Makedoniji, da osudi formiranje NOP odreda u jesen 1941. i 11. oktobar kao -poraz Partije-. Na savetovanje nisu pozvani svi članovi PK i predstavnici svih partijskih organizacija Makedonije. Zaključci tog savetovanja nisu prihvaćeni od partijskih organizacija na terenu.

0. 5. 1942 Pri PK KPJ za Makedoniju formirana partijska komisija koja treba da ispita dotadašnji rad PK sa Banom Andreevim na čelu.

5. 5. 1942 Član biroa PK KPJ za Makedoniju Mirče Acev uputio pismo plenumu PK KPJ za Makedoniju, u kome iznosi neaktivnost i greške sekretara PK Bana Andreeva i biroa PK i daje kritičku analizu situacije u partijskoj organizaciji Makedonije, te zahteva da se sazove savetovanje na kome bi se analizirao dotadašnji celokupni rad PK, utvrdilo ko snosi odgovornost za slabo stanje partijske organizacije, izabrao novi plenum i biro PK i, na osnovu iskustva, odredili konkretni zadaci.

9. 8. 1942 Član biroa PK KPJ za Makedoniju, Mirče Acev, dostavio Centralnom komitetu KPJ izveštaj o stanju u partijskoj organizaciji Makedonije i merama za njeno učvršćenje. U pismu se posebno ističe štetno delovanje Bana Andreeva i njegovih jednomišljenika na razvoj NOP-a u Makedoniji.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Metodije Šatorov Prilepski partizanski odred Borbe u Makedoniji 1942. Bugarska radnička partija (komunista) Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Skoplje Prilep Centralni komitet KPJ Bugarska u drugom svetskom ratu Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Lazar Koliševski