🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bečej u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

0. 4. 1941 U Bač. Palanci, Bečeju, Novom Sadu, Bač. Petrovom Selu, Bač. Gradištu i Kuli formirani sreski komiteti SKOJ-a.

0. 5. 1941 Obnovljeni i oformjeni SK KPJ u Senti, Bečeju, Bač. Topoli, Kuli, Žablju i Bač. Palanci, kao i MK KPJ u Čurugu, Bač. Gradištu, Adi, Bač. Petrovom Selu, Vrbasu, Turiji i drugim mestima.

0. 7. 1941 U rejonu s. Melenaca (kod N. Bečeja) Kumanačko-melenački NOP odred, u oštroj borbi, odbio pokušaj nemačkih poternih jedinica da ga okruže i unište, što je imalo povoljnog uticaja na razgaranje oslobodilačke borbe u Banatu.

19. 7. 1941 U blizini Bečeja skojevska grupa iz grada zapalila 1500 krstina žita.

27. 7. 1941 U školi u s. Melencima (kod N. Bečeja) borci Kumanačko-melenačkog NOP odreda razoružali policajce.

29. 7. 1941 U Bečeju i okolini nekolike mesne skojevske grupe otpočele dvodnevne akcije paljenja: zapalile dve kamare žita (jednu od 1500 i drugu od 1000 krstina), a u bečejskom bioskopu -Orion- nekoliko filmova.

28. 9. 1941 Na pruzi Bečej-Vrbas skojevska grupa iz Bač. Gradišta posekla tt st.ubove.

30. 9. 1941 U Bečeju grupe skojevaca zapalile veće količine kudelje i isekle tt veze na pruzi Bečej-Srbobran.

0. 10. 1941 Vršeći represalije i čišćenja, mađarske vlasti obesile u Bač. Petrovcu i Somboru po 22 rodoljuba i u St. Bečeju 33 rodoljuba.

12. 10. 1941 U Bečeju mesna skojevska grupa, pod rukovodstvom sekretara Sreskog komiteta KPJ za Bečej, ubila na učili mađarskog žandarmerijskog islednika Sandora Medvea.

9. 11. 1941 U Bečeju, u sukobu sa mađarskom policijom, poginula dva člana SK KPJ za Bečej.

11. 11. 1941 U Bečeju, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, streljano 12 skojevaca, sa sekretarom SK SKOJ-a za Bečej.

19. 1. 1942 U Segedinu održan sastanak komandanta mađarske 5. (segedinske) armije sa potčinjenim starešinama radi proširenja odmazde (tzv. racije) nad Srbima i Jevrejima u Novom Sadu, Srbobranu i Starom Bečeju.

27. 1. 1942 U Starom Bečeju mađarske trupe i žandarmerija vršile masovna hapšenja, zlostavljanja i ubijanja Srba i Jevreja; samo u toku noći 27/28. januara pobile 200 osoba.

0. 1. 1943 U Vrbasu formiran a u Bečeju obncvljen SK KPJ.

19. 3. 1944 U s. Nadalju (kod Srbobrana), u borbi protiv mađarske policije i žandarma, poginula dva člana SK KPJ za Bečej.

0. 4. 1944 Formirani novi sreski komiteti KPJ za Vrbas i Bač. Palanku a obnovljen SK KPJ za Bečej.

Fotografije

Povezane odrednice

Glavni štab Vojvodine Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Holokaust u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1943. Vrbas Mađarski zločini u Jugoslaviji Novi Sad Josip Broz Tito Mađarska u drugom svetskom ratu Ni zrno žita okupatoru! Vermaht u Jugoslaviji SKOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Labud Pejović Srbobran Nemački zločini u Jugoslaviji Sombor Aprilski rat Bački Petrovac Ustanak u Srbiji 1941. Senta