🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Biokovski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

5. 6. 1943 U s. Zagvozdu (kod Makarske) jedinice Biokovskog NOP odreda napale posadu iz domobranskog 1. dobrovoljačkog puka. Poginulo je oko 30, a zarobljeno 38 domobrana. Odred je imao 3 mrtva i 6 ranjenih.

19. 6. 1943 U rejonu s. Ravče, s. Kljenka, s. Zavojana i s. Kozice oko 3.500 vojnika italijanske divizije -Mesina- i domobranskog 1. dobrovoljačkog puka iz Vrgorca napalo Biokovski NOP odred. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj se 21. juna povukao uz gubitke od 9 mrtvih i 26 ranjenih. Odred je imao 9 mrtvih.

25. 6. 1943 Jedinice Biokovskog NOP odreda napale posadu s. Grabovca (kod Makarske). Poginula su i ranjena 3, a zarobljeno je 8 domobrana.

3. 7. 1943 Domobransku posadu s. Krstatica (kod Imotskog) napale jedinice Biokovskog NOP odreda. Poginulo je 5 i zarobljeno 19 domobrana.

10. 7. 1943 Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

10. 11. 1944 Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Fotografije

Povezane odrednice

Hvar Borbe u Hrvatskoj 1944. Italija u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kninski partizanski odred 18. italijanski armijski korpus Italijanski zločini u Jugoslaviji Knin Drniš Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1944. 18. pešadijska divizija Messina Borbe u Hrvatskoj 1943. Korčula Omiš Imotski Borbe u Hrvatskoj 1942. Srednjodalmatinski partizanski odred Pljačka u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Solin Luftwaffe u Jugoslaviji Nemački zločini u Jugoslaviji Brač Sinj Dinarski partizanski odred Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Makarska Vrgorac