🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bitka za Brač 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 7 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. avgusta 1944. o borbama na području Krapine, Daruvara, Siska, u Lici i na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. avgusta 1944. o borbama na području Koprivnice, Pitomače, Daruvara, Ogulina, u Lici i na otocima Braču i Murteru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Lipik, Daruvar, otoke Brač i Pag, i o borbama kod Otočca, Splita i na komunikaciji Bihać - Knin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Perković, Zemunik, Škabrnje, Stare Perkovce i domobranska uporišta kod Zagreba i o borbama kod Mikanovaca, Ozlja i na otocima Braču i Pagu

Izvještaj Štaba 26. divizije od 18. septembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o oslobođenju otoka Brača i o borbama na poluotoku Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pušća-Bistru, otoke Brač i Hvar i poluotok Pelješac i o evakuaciji ustaša i domobrana iz Daruvara, Hercegovca i Garešnice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vaganac, otok Brač i poluotok Pelješac, o borbama kod Donjeg Lapca i o evakuaciji Daruvara

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Rovišće, Garčdn, Zažinu, Mošćenicu, aerodrom Grobničko polje i o borbama kod Vrpolja i na otocima Braču i Hvaru

Fotografije

Povezane odrednice

Garešnica Operacija Wechselbalg Borbe u Dalmaciji 1944. Mornarica NOVJ Operacija Jesenji pljusak Borbe u Lici 1944. Brač Krapina Borbe na Jadranu 1944. Desant NOVJ na Korčulu 1944. 8. dalmatinski korpus NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Zagreb 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Knin Britanija i Jugoslavija Hvar Desant NOVJ na Šoltu maja 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Split Bihać Pelješac Koprivnica Pakrac Vis 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Otočac Sisak 118. lovačka divizija Daruvar Donji Lapac Ogulin Lipik 264. pešadijska divizija