🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Istri 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 4. 1942 Posle borbi na pl. Nanosu deo boraca Pivške partizanske čete probio se prema r. Pivki, gđe je reorganizovan u Brkinsku četu, koja je uključena u 3. bataljon Notranjskog NOP odreda kao 5. četa; drugi deo te čete otišao u hrvatsku Istru, gde je kasnije poslužio kao jezgro za formiranje 5. čete 2. partizanskog bataljona -Vladimir Gortan-.

0. 6. 1942 U Puli formirano rukovodstvo NOP-a za grad i južni deo Istre.

1. 6. 1942 U Gorskom kotaru izašao prvi broj lista -Sloboda-. Izdavali su ga Štab NOP vojske za Primorje, Gorski kotar i Istru i OK KPH za Hrvatsko primorje.

0. 8. 1942 Odlukom CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku formirana 1. istarska partizanska četa -Vladimir Gortan-, od boraca Istrana koji su se nalazili u jedinicama 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske.

0. 9. 1942 Formirao NO odbori u selima: Brgudac, Brest, Semić, Raspor, Trstenik, Podgaće, Dane, Vodice, M. i V. Učka i Škrapno (sva u Istri).

28. 10. 1942 Kod s. Jušića (na pruzi Rijeka-Trst) 1. istarska partizanska četa -Vladimir Gortan- minirala železničku prugu i digla u vazduh transportni voz, u kome je poginulo oko 150 italijanskih vojnika i oficira. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona.

10. 11. 1942 Delovi 1. istarske partizanske čete -Vladimir Gortan- ušli u s. Semiće (Istra) i ubili dva italijanska špijuna.

4. 12. 1942 Otpočeo napad jakih italijanskih snaga na 1. istarsku partizansku četu -Vladimir Gortan- na Planiku. Četa se 5. decembra neopaženo povukla i podelila u tri grupe. Jedna grupa se povukla u pravcu Brkina i pridružila Soškom NOP odredu, druga se uputila u zapadnu Istru, a treća na severoistok, u s. Smrdeće.

Fotografije

Povezane odrednice

Istra u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Sloveniji 1942. Notranjski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1942. Narodno oslobodilački odbori Pula Rijeka Vodice Italijanski zločini u Jugoslaviji Soški partizanski odred Štampa u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu