🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borjanski četnički odred

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 5. 1942 U s. Perlima (na pl. Vlašiću) Borjanski četnički odred razbio Travnički NOP odred. Većina boraca Imljanske partizanske čete prethodno se priključila četnicima.

22. 5. 1942 Na pl. Čemernici četnici Borjanskog odreda i odreda -Kočić- uništili bolnicu i tehniku Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, koje su zaštitnica, bolničko osoblje i ranjenici branili 11 dana. U borbama su poginuli komandir zaštitnice Karlo Roje i ranjenik Ante Jakić, narodni heroji.

1. 7. 1942 U s. Grabskoj (kod Doboja) otpočeo dvodnevni sastanak štabova četničkih odreda srednje Bosne (Zeničkog, Trebavskog, Ozrenskog, Borjanskog i odreda -Kočić-, puka -Manjača- i bataljona -Obilić-), na kome je izabran Glavni štab bosanskih četničkih odreda i priznati su svi ugovori zaključeni sa ustaškom NDH o saradnji u borbi protiv narodno-oslobodilačkog pokreta i o uključivanju četničkih jedinica u oružane snage NDH.

30. 9. 1942 Na pl. Motajici jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije i četnici Borjanskog odreda (svega 1500 vojnika) okružili i razbili partizanske grupe predviđene za obnavljanje 4. krajiškog NOP odreda -Novak Pivašević-.

1. 12. 1942 Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ ušla u Skender-Vakuf, iz koga je, neposredno pred napad, pobegao bataljon četničkog Borjanskog odreda.

26. 12. 1942 Kod s. Pribinića 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ sprečila ispad iz Teslica tri bataljona četničkog Borjanskog odreda i pet domobranskih četa i nanela im osetne gubitke.

11. 5. 1943 Peta udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpuka NOVJ sa gornjeg toka r. Vrbanje, preko Borje planine i Uzlomca, napala četnički Borjanski odred i, u trodnevnim borbama, odbacila ga prema Banjoj Luci, Prnjavoru i Tesliću, izbivši na liniju s. Jošavka - s. Popović - s. Ukrnjica.

16. 5. 1943 Četnički Borjanski odred i delovi četničkog Trebavskog odreda, ojačani nemačkim bataljonom i dvema četama domobrana, protivnapadom iz Teslića, Banje Luke i Prnjavora odbacili glavninu 5 udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ iz doline r. M. i V, Ukrine na pl. Uzlomac.

20. 5. 1943 U trouglu Kotor-Varoš-Teslić-Prnjavor 5. udarna divizija NOVJ posle trodnevnih borbi razbila četnički Borjanski odred i delove četničkog Trebavskog odreda (oko 2.000 četnika) i odbacila ih u garnizone Teslić i Prnjavor.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Lazar Trklja Dragoljub Draža Mihailović Majevička četnička brigada Ozrenski četnički odred Banja Luka Crna legija 3. krajiška proleterska udarna brigada Saradnja četnika sa NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Travnički partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Teslić Četnici u drugom svetskom ratu Četnički odred Petar Kočić Doboj Ranjenici u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Četnički zločini Prnjavor 1. proleterska divizija NOVJ Rade Radić 1. proleterska udarna brigada Stevan Leko Damjanović Operacija Schwarz Četnički odred Manjača Operacija Weiss Trebavski četnički odred 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Slavoljub Vranješević Dragoslav Račić