🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bosanski Šamac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 U varošicu Orašje (kod Bos. Šamca) ušle jedinice 17. udarne divizije NOVJ. One su zaplenile velike količine hrane.

16. 9. 1943 U Bos. Šamcu 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ slomila otpor ustaško-četničkih snaga i zauzela mesto. Poginulo je 20 ustaša, a neki su izgoreli u kasarni iz koje su davali otpor.

19. 12. 1943 U Bos. Šamcu 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napala 2. bataljon domobranskog 8. lovačkog oko 30 nemačkih vojnika i 40 ustaša i posle tročasovne oštre borbe zauzela mesto. Poginulo je oko 70 domobrana i ustaša i 6 nemačkih vojnika, zarobljeno je 110 domobrana i ustaša i 8 nemačkih vojnika, dok se deo čamcima prebacio preko r. Save. Brigada je imala 15 mrtvih i 30 ranjenih. Zaplenjeno je: 2 minobacača, 3 mitraljeza, 11 p. mitraljeza i veća količina municije i hrane.

24. 12. 1943 Posle -čišćenja- Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla - Gračanica - s. Srnice - Brčko, Brčko - Bos. Šamac i Bos. Šamac - Gradačac - s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave, Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol - Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

0. 3. 1945 Generalštab JA izdao naredbu o formiranju Južne operativne grupe divizija (2. proleterska udarna, 5. i 17. udarna divizija) 1. armije JA, sa zadatkom: da razbije nemačke snage na desnoj obali r. Save u rejonu Bijeljina - Brčko - Bos. Šamac i stvori uslove za forsiranje r. Save i za prodor u rejon Vinkovaca.

14. 3. 1945 Delovi 25. divizije 2. armije JA odbacili nemačko-ustaške snage prema Bos. Šamcu i zauzeli Modriču.

Fotografije

Povezane odrednice

Srebrenik 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Gračanica 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 16. vojvođanska divizija NOVJ Druga neprijateljska ofanziva Vinkovci 5. vojvođanska udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada Politički komesari u NOR-u 25. srpska divizija NOVJ Brčko Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Modriča 36. vojvođanska divizija NOVJ Ranjenici u ratu Tuzla Gradačac Bijeljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945.