🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Boško Todorović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj komandanta Višegradskog četničkog odreda od 1. novembra 1941. majoru Bošku Todoroviću o pregovorima sa komandantom italijanskih okupacionih jedinica u Višegradu

Direktiva komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 9. januara 1942. potčinjenim oficirima za postupak u slučaju napada italijanskih i nemačkih jedinica na četnike

Izveštaj Komande Višegradskog četničkog odreda od 11. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o sporazumu o saradnji sa nemačkim trupama u predstojećoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica

Izveštaj komandanta mesta u Foči od 13. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o pripremama nemačkih trupa za operaciju protiv partizanskih snaga u istočnoj Bosni i o odluci četnika da im se ne pruža otpor

Instrukcija komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 16. januara 1942. četničkim predstavnicima za pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

Odobrenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine Milanu Šantiću od 16. januara 1942. da produži pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

Zahtev Mutimira Petkovića od 20. januara 1942. majoru Bošku Todoroviću da i on učestvuje u pregovorima o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom

Izvještaj člana Srpskog komiteta KPJ za Bileću političkom komesaru Nikšićkog NOP odreda od 21. januara 1942. o hvatanju Boška Todorovića, četnnčkog komandanta za istočnu Bosnu

Izvještaj Štaba Župopivskog bataljona od 22. januara 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o hvatanju grupe četnika majora Todorovića i upućivanju NO bataljona ,,Bajo Pivljanin za Bosnu

Izveštaj četničkog predstavnika za pregovore o saradnji sa italijanskim okupatorom od 28. januara 1942. majoru Bošku Todoroviću o toku pregovora

Pismo komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 31. januara 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu

Obaveštenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine početkom februara 1942. o cilju i toku pregovora o saradnji četnika i italijanskog okupatora

Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 6. februara 1942. četničkim odredima istočne Hercegovine za sprečavanje partizanskih akcija

Obaveštenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. februara 1942. komandantu italijanskih trupa u Nevesinju o prihvatanju uslova saradnje

Izveštaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 10. februara 1942. Draži Mihailoviću o sporazumu o saradnji sa italijanskim okupatorom

Izveštaj kapetana Žarka Milurovića od 13. februara 1942. majoru Bošku Todoroviću o pokušaju organizovanja četničkih jedinica u Slavoniji

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 10. maja do 27. juna 1942. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Nikšić Saradnja četnika sa okupatorom Milan Šantić Četnici u drugom svetskom ratu Foča Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Crnoj Gori 1942. Ilija Trifunović Birčanin Borbe u Hercegovini 1942. Nikšićki partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Nevesinje Jezdimir Dangić Četnici u ustanku Crne trojke Bileća Višegradski četnički odred 6. italijanski armijski korpus Borbe u Slavoniji 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Dragoljub Draža Mihailović Politički komesari u NOR-u Italija u drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942.